Mua gói tin đăng theo COMBO|Nhận ngay ưu đãi khủng

2773

Quy định áp dụng ưu đãi với các gói tin đăng tháng 06

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/06/2023 đến ngày 30/06/2023
 • Đối tượng áp dụng: Dành cho khách hàng mua các sản phẩm dịch vụ về giải pháp tuyển dụng của TopCV
 • Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ tuyển dụng đang được cung ứng cho Khách hàng trên hệ thống báo giá dịch vụ của TopCV

Chi tiết ưu đãi gói tin đăng tháng 06

Chương trình “Mua Combo nhận ưu đãi khủng” của TopCV chính thức áp dụng trong 06/2023 dành riêng cho nhà tuyển dụng mua gói đăng tin tuyển dụng Top Max, Top Pro, Top Eco Plus, Banner Top, Banner Right,…. với vô vàn voucher HOT, giảm giá lên đến 40%, khám phá thông tin chi tiết ngay sau đây:

1, Gói tin đăng Top Max

 • Giảm giá: 25%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Không quy định về giá trị đơn hàng trên giá niên yết tối thiểu
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOM6KO484GKO

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên giá niêm yết của gói dịch vụ Topjobs trên giá chưa bao gồm VAT
 • Được áp dụng kèm Voucher khác (Áp dụng với NTD có mức độ xác thực cập độ 3 trở lên)

2, Gói tin đăng Top Pro

 • Giảm giá: 20%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Không quy định về giá trị đơn hàng trên giá niên yết tối thiểu
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TP20

Mã Voucher: F8TF5UONM3W4GOC48

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên giá niêm yết của gói dịch vụ Topjobs trên giá chưa bao gồm VAT
 • Được áp dụng kèm voucher khác (Áp dụng NTD có mức độ các thực cấp độ 3 trở lên)
>>>Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng vụ đăng tin tuyển dụng trên TOPCV

3,Gói tin đăng Top Eco Plus

 • Giảm giá: 15%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Không quy định về giá trị đơn hàng trên giá niên yết tối thiểu
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOOXXS8KSK0O

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên giá niêm yết của gói dịch vụ đăng tin Topjobs trên giá chưa bao gồm VAT
 • Được áp dụng kèm voucher khác (Áp dụng NTD có mức độ các thực cấp độ 3 trở lên)

4,Gói tin đăng Banner Top

 • Giảm giá: 20%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Không quy định về giá trị đơn hàng trên giá niên yết tối thiểu
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOQ5I0C8WKKC

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên giá niêm yết của gói dịch vụ Banner Top trên giá chưa bao gồm VAT
 • Được áp dụng kèm voucher khác (Áp dụng NTD có mức độ các thực cấp độ 3 trở lên)

5, Gói tin đăng Banner Right

 • Giảm giá: 15%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Không quy định về giá trị đơn hàng trên giá niên yết tối thiểu
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOR8QGWOS84C

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên giá niêm yết của gói dịch vụ Banner Right trên giá chưa bao gồm VAT
 • Được áp dụng kèm voucher khác (Áp dụng NTD có mức độ các thực cấp độ 3 trở lên)

6, Gói tin đăng Banner Center

 • Giảm giá: 10%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Không quy định về giá trị đơn hàng trên giá niên yết tối thiểu
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOSVJ4GW0WGW

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên giá niêm yết của gói dịch vụ Banner Center trên giá chưa bao gồm VAT
 • Được áp dụng kèm voucher khác (Áp dụng NTD có mức độ các thực cấp độ 3 trở lên)

7, Combo tổng đơn hàng từ 10.000.000 VND

 • Giảm giá: 5%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Áp dụng trên đơn hàng có giá trị tối thiểu 10,000,000 VNĐ chưa bao gồm VAT trở lên
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOJ7JCOKCGCK

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên đơn hàng tổng, áp dụng đồng thời với các voucher còn lại
 • Không áp dụng đồng thời với voucher LPO còn lại
 • Áp dụng trên đơn hàng có giá trị tối thiểu 10,000,000 VNĐ chưa bao gồm VAT sau khi đã chiết khấu trên gói dịch vụ đó

8, Combo tổng đơn hàng từ 25.000.000 VND

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOKO9W0GKOKS

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên đơn hàng tổng, áp dụng đồng thời với các voucher còn lại
 • Không áp dụng đồng thời với voucher LPO còn lại
 • Áp dụng trên đơn hàng có giá trị tối thiểu 25,000,000 VNĐ chưa bao gồm VAT sau khi đã chiết khấu trên gói dịch vụ đó

9, Combo tổng đơn hàng từ 50.000.000 VND

 • Giảm giá: 15%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Áp dụng trên đơn hàng có giá trị tối thiểu 50,000,000 VNĐ chưa bao gồm VAT trở lên
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOFQ7KS0C00G

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên đơn hàng tổng, áp dụng đồng thời với các voucher còn lại
 • Không áp dụng đồng thời với voucher LPO còn lại
 • Áp dụng trên đơn hàng có giá trị tối thiểu 50,000,000 VNĐ chưa bao gồm VAT sau khi đã chiết khấu trên gói dịch vụ đó

10, Combo tổng đơn hàng từ 100.000.000 VND

 • Giảm giá: 20%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Áp dụng trên đơn hàng có giá trị tối thiểu 100,000,000 VNĐ chưa bao gồm VAT trở lên
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOHO80K0GCKS

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng trên đơn hàng tổng, áp dụng đồng thời với các voucher còn lại
 • Không áp dụng đồng thời với voucher LPO còn lại
 • Áp dụng trên đơn hàng có giá trị tối thiểu 100,000,000 VNĐ chưa bao gồm VAT sau khi đã chiết khấu trên gói dịch vụ đó

11, Combo 02 gói Top Max

 • Giảm giá: 33%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Chỉ áp dụng đơn hàng gồm 02 gói TopMax
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOUBBSCWWKKG

Điều kiện áp dụng:

 • Chỉ áp dụng trên đơn hàng có duy nhất 2 gói dịch vụ TopMax
 • Không áp dụng kèm với các voucher khác

12, Combo 03 gói Top Pro

 • Giảm giá: 28%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Chỉ áp dụng đơn hàng gồm 03 gói Top Pro
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOVIWOWC44SW

Điều kiện áp dụng:

 • Chỉ áp dụng trên đơn hàng có duy nhất 3 gói dịch vụ Top Pro
 • Không áp dụng kèm với các voucher khác

13, Combo 03 gói Top EcoPlus

 • Giảm giá: 23%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Chỉ áp dụng đơn hàng gồm 03 gói Top EcoPlus
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOWNZKSSCGC0

Điều kiện áp dụng:

 • Chỉ áp dụng trên đơn hàng có duy nhất 3 gói dịch vụ Top EcoPlus
 • Không áp dụng kèm với các voucher khác

14, Gói Subscription 1 tháng

 • Giảm giá: 40%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Chỉ áp dụng đơn hàng có 1 gói Subscription 1 tháng
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOYA7WCO8GK4

Điều kiện áp dụng:

 • Chỉ áp dụng trên đơn hàng có duy nhất 1 gói dịch vụ Subscription kỳ hạn 1 tháng
 • Không áp dụng kèm với các voucher khác

15, Gói Subscription 3 tháng

 • Giảm giá: 40%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Chỉ áp dụng đơn hàng có 1 gói Subscription 3 tháng
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UOZE08OSW8OC

Điều kiện áp dụng:

 • Chỉ áp dụng trên đơn hàng có duy nhất 1 gói dịch vụ Subscription kỳ hạn 3 tháng
 • Không áp dụng kèm với các voucher khác

16, Gói Subscription 6 tháng

 • Giảm giá: 40%
 • Giá trị giảm giá tối đa: Không giới hạn
 • Chỉ áp dụng đơn hàng có 1 gói Subscription 6 tháng
 • Đối tượng được tặng voucher: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản đến 30/06/2023

Tên Voucher: TM25

Mã Voucher: F8TF5UP0LBKS4WK8O

Điều kiện áp dụng:

 • Chỉ áp dụng trên đơn hàng có duy nhất 1 gói dịch vụ Subscription kỳ hạn 6 tháng
 • Không áp dụng kèm với các voucher khác

Chính sách chung cho nhà tuyển dụng

 • Mỗi Khách hàng thuộc đối tượng được tặng Voucher phía trên sẽ được cộng Voucher một lần duy nhất trong tháng.
 • KH TT hạng Bạc, Vàng, Platinum, Kim Cương 2022 hoặc 2023, nếu mua và kích hoạt dịch vụ Subscription trong tháng 06.2023 được tặng thêm 1 tháng sử dụng.

Trên đây là toàn bộ thông tin của chương trình “Mua Combo nhận ưu đãi khủng” tại TopCV. Ngay từ bây giờ, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của TopCV.vn để được tư vấn về dịch vụ đăng tin tuyển dụng tại tuyendung.topcv.vn theo Hotline: 0981 007 202 hoặc 0906 339 965

>>>Xem thêm: Vì sao nhiều doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng trên TOPCV