4 Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự | Phương án đề xuất

9176
4 mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự | Phương án đề xuất

Cắt giảm nhân sự là tình huống mà không bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào mong muốn sẽ xảy ra. Tuy vậy, trong một số trường hợp, đây là sự lựa chọn bắt buộc để đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp. Hãy cùng Tuyendung.TopCV.vn tìm hiểu về một số mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự sau đây mà bạn có thể gửi đến nhân viên, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của vấn đề này đến họ.

Tổng hợp 4 mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự

Những mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự sau đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn cần tùy thuộc vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xây dựng mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự phù hợp.

Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự 1 – gửi cho toàn bộ nhân viên

Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự do khó khăn tài chính
Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự do khó khăn tài chính

Lý do cắt giảm nhân sự: Thông báo cắt giảm nhân sự do khó khăn tài chính

Kính gửi quý toàn thể nhân viên và cán bộ,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo về quyết định cắt giảm nhân sự tại công ty. Quyết định này được đưa ra nhằm giảm thiểu chi phí và đảm bảo sự tồn tại của công ty trong bối cảnh khó khăn tài chính hiện nay.

Chúng tôi đã thực hiện quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự trong các bộ phận không cần thiết hoặc có thể được hợp nhất. Quyết định này được đưa ra dựa trên năng lực và hiệu suất công việc của các nhân viên. 

Chúng tôi hiểu rằng quyết định này có thể gây khó khăn cho một số nhân viên và chúng tôi sẽ liên hệ với từng người để thực hiện thủ tục cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây là bước cần thiết để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

Chúng tôi xin thông báo danh sách các nhân viên bị ảnh hưởng bởi quyết định này và sẽ liên hệ với từng người để thực hiện thủ tục cắt giảm nhân sự. Chúng tôi rất tiếc phải đưa ra quyết định này và xin cảm ơn sự đóng góp của tất cả quý nhân viên đối với công ty trong thời gian qua.

Trân trọng,

Ban Giám đốc!

Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự 2 – gửi cho toàn bộ nhân viên

Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự do thay đổi chiến lược kinh doanh

Lý do cắt giảm nhân sự: Thông báo cắt giảm nhân sự do thay đổi chiến lược kinh doanh

Kính gửi quý nhân viên,

Chúng tôi xin thông báo về quyết định cắt giảm nhân sự tại công ty. Quyết định này được đưa ra nhằm thích nghi với thay đổi của chiến lược kinh doanh của công ty.

Chúng tôi đã thực hiện một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra một quyết định khó khăn về việc cắt giảm nhân sự trong các bộ phận không còn phù hợp với chiến lược kinh doanh mới của công ty. Quyết định này được đưa ra sau khi chúng tôi đã phân tích cẩn thận các năng lực và hiệu suất công việc của tất cả các nhân viên trong công ty. 

Tuy nhiên, chúng tôi đồng thời nhận thấy rằng việc cắt giảm nhân sự có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của những nhân viên được giữ lại và do đó, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng để giúp họ nâng cao năng lực và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của công ty. 

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đưa ra các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng quyết định của chúng tôi sẽ mang lại lợi ích tối đa cho công ty và tất cả các thành viên của chúng tôi.

Chúng tôi xin thông báo danh sách các nhân viên bị ảnh hưởng bởi quyết định này trong file/văn bản kèm theo và sẽ liên hệ với từng người để thực hiện thủ tục cắt giảm nhân sự.

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã đưa ra quyết định này. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể gây ra những sự bất tiện cho quý nhân viên của chúng tôi và xin lỗi vì điều đó. 

Trong thời gian qua, chúng tôi đã được hỗ trợ và đóng góp rất nhiều từ các nhân viên của công ty. Chúng tôi rất cảm kích sự đóng góp của tất cả quý nhân viên và xin cảm ơn họ vì đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng,

Ban Giám đốc!

Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự 3 – gửi cho toàn bộ nhân viên

Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự do doanh nghiệp thế chấp tài sản

Lý do cắt giảm nhân sự:Thông báo cắt giảm nhân sự do thế chấp tài sản

Kính gửi quý nhân viên,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo về quyết định cắt giảm nhân sự tại công ty. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính của công ty trong bối cảnh thế chấp tài sản.

Chúng tôi đã thực hiện một quá trình đánh giá kỹ lưỡng và đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự. Quyết định này được thực hiện bằng cách tập trung vào các bộ phận không thiết yếu hoặc có thể được hợp nhất để giảm chi phí và tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty. 

Tất cả các quyết định này đã được đưa ra trên cơ sở năng lực và hiệu suất công việc của quý nhân viên. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng các tùy chọn và tìm cách tối ưu hóa quá trình này để đảm bảo sự công bằng và minh bạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá và cải thiện quá trình này để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Chúng tôi xin thông báo danh sách các nhân viên bị ảnh hưởng bởi quyết định này trong file/văn bản kèm theo và sẽ liên hệ với từng người để thực hiện thủ tục cắt giảm nhân sự.

Chúng tôi cảm thấy rất tiếc phải thông báo quyết định này đến quý vị và mong rằng quý vị có thể hiểu được tình hình hiện tại của công ty. Chúng tôi xin cảm ơn sự đóng góp quý báu của tất cả các nhân viên trong thời gian qua.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc đưa ra quyết định này là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ lại tất cả những nhân viên có thể và tìm kiếm những giải pháp thích hợp để giải quyết tình hình hiện tại của công ty. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng,

Ban Giám đốc

Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự 4 – gửi cho một cá nhân cụ thể

Mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự gửi cá nhân cụ thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…tháng… năm

THÔNG BÁO

(V/v cắt giảm nhân sự)

Kính gửi: Ông/Bà……

Căn cứ vào văn bản Bộ Luật Lao động năm 2019, sau quá trình xem xét và đánh giá kỹ lưỡng, công ty đã phải đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn và công ty không còn đủ nguồn kinh phí để chi trả lương cho nhân viên. 

Trong số các nhân viên, Ông/Bà …. là một trong những người sẽ phải rời khỏi công ty sau quá trình đánh giá dựa trên nhiều điều kiện, tiêu chí khác nhau.

Căn cứ vào Hợp đồng Lao động số… ký kết giữa Công ty … và Ông/Bà …, chúng tôi xin thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/Bà với các nội dung sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng với Ông/Bà: … Đang làm việc tại Vị trí/chức vụ:…

2. Thời gian chấm dứt hợp đồng: Kể từ ngày …/…/…

3. Lý do về việc chấm dứt hợp đồng: Do tình hình kinh doanh khó khăn, Công ty đã phải cắt giảm nhân sự và Ông/Bà là một trong những người được chọn.

4. Trước khi chấm dứt hợp đồng, Ông/Bà có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc tại công ty.

5. Trong thời hạn … ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty cam kết sẽ thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của Ông/Bà mà công ty chưa thanh toán trước khi thực hiện quyết định cắt giảm nhân sự này. 

Đồng thời, công ty cũng sẽ thực hiện xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cùng các loại giấy tờ khác đã giữ của Ông/Bà.

Chúng tôi rất tiếc phải chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/Bà. Đề nghị Ông/Bà hỗ trợ thực hiện đầy đủ các thủ tục và yêu cầu của Công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng kính thông báo!

(Các bên ký, ghi rõ họ tên và xác nhận, đóng dấu đúng thủ tục cần thiết)

Phương án cải thiện tình trạng cắt giảm nhân sự

Như đã nhắc đến ở trên, cắt giảm nhân sự là một trong những tình huống mà không doanh nghiệp, tổ chức nào mong muốn xảy ra. Vậy, nên làm gì để doanh nghiệp không rơi vào tình huống này? Dưới đây là một trong những phương án cải thiện mà doanh nghiệp có thể tham khảo để hạn chế tình trạng cắt giảm nhân sự:

Tìm kiếm các nguồn tài trợ bên ngoài: Điều này bao gồm các khoản vay hoặc hỗ trợ từ chính phủ hoặc các tổ chức khác. 

Doanh nghiệp có thể tìm kiếm các khoản vay bên ngoài để ổn định tài chính

Tìm kiếm các cách để tiết kiệm chi phí: Chẳng hạn như cắt giảm chi phí vận hành hoặc tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm điện năng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí mà còn giúp tăng độ bền vững của hoạt động kinh doanh.

Tiết kiệm chi phí vận hành là một cách giúp hạn chế tình trạng cắt giảm nhân sự

Tìm kiếm các cách để tăng doanh số và lợi nhuận: Điều này có thể bao gồm việc mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới hoặc tìm kiếm các cách để tăng khả năng cạnh tranh.

Cắt giảm nhân sự là tình huống mà không doanh nghiệp nào mong muốn

Hy vọng những mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự trong bài viết Tin Tức này sẽ giúp ích cho bạn khi phải đối diện với tình huống khó khăn hiện tại. Bên cạnh đó, nếu bạn cũng đang chuẩn bị kế hoạch để thay thế các nhân sự bị cắt giảm, đừng quên truy cập ngay vào nền tảng đăng tin tuyển dụng TopCV. 

Tại TopCV đang áp dụng công nghệ cốt lõi là trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data. Từ đó sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các ứng viên tiềm năng phù hợp với yêu cầu, ngân sách lương có thể chi trả nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm: