TopCV Loyalty Program là Chương trình khách hàng thân thiết của TopCV.

Hạng thành viên: Hiện tại khách hàng tham gia TopCV Loyalty Program sẽ được phân thành 4 hạng là Hạng Bạc, Hạng Vàng, Hạng Kim Cương và Hạng Bạch Kim. Thứ hạng được tính dựa trên mức tổng chi tiêu trong một năm. Tại thời điểm khách hàng đạt đủ điều kiện thăng hạng, khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng tương ứng với thứ hạng đạt được.

Để kiểm tra hạng khách hàng hiện tại: Đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng và tìm đến phần ảnh đại diện phía menu bên trái. Hạng khách hàng được hiển thị phía dưới tên nhà tuyển dụng.