Cập nhật ngày 18/10/2021: Nâng cao trải nghiệm trên Smart Recruitment Platform 2.0

 • Điều chỉnh giao diện tìm kiếm CV thân thiện hơn với trải nghiệm của NTD

 • Hiển thị trạng thái tìm việc của CV rõ ràng hơn với màu đỏ thể hiện trạng thái CV “Đang tìm việc”, màu xanh thể hiện trạng thái CV “Đã mở”

 • Cải thiện kết quả tìm kiếm CV phù hợp hơn theo tiêu chí của NTD

 • Bổ sung số năm kinh nghiệm trên từng CV trong trang kết quả tìm kiếm CV

 • Hệ thống tự động lưu lại bộ tiêu chí lọc CV theo từng vị trí

 • Bổ sung thông tin hạn sử dụng của Credit

 • Bổ sung thông tin thời gian chính xác NTD tiếp nhận CV

 • Tối ưu tính năng đăng tin tuyển dụng

 • Gia tăng số lượng chiến dịch tuyển dụng được hiển thị trong “Chiến dịch tuyển dụng”

 • Sửa lỗi khi NTD chuyển trang

 • Sửa lỗi về hình ảnh đại diện

 • Tối ưu hoạt động của hệ thống

Cập nhật ngày 20/09/2021: Ra mắt Smart Recruitment Platform 2.0

 • Thiết kế giao diện hoàn toàn mới

 • Tối ưu trải nghiệm của nhà tuyển dụng trên tất cả các tính năng trước đây

 • Hệ thống quản lý chiến dịch tuyển dụng bao gồm điều phối hoạt động và báo cáo chi tiết từng chiến dịch

 • Hệ thống đánh giá chất lượng chiến dịch tuyển dụng bởi AI thông qua thông tin điểm tối ưu

 • Hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên mới đơn giản và dễ sử dụng hơn

 • Hệ thống báo cáo hiệu quả tuyển dụng của tài khoản

 • Hệ thống Đề xuất bởi Toppy AI

 • Hệ thống quản lý dịch vụ tuyển dụng mới với nhiều thông tin hơn

 • Cho phép nhà tuyển dụng chủ động đưa ra yêu cầu kích hoạt dịch vụ

 • Tích hợp với hệ thống đánh giá năng lực nhân sự trong hoạt động tuyển dụng của Testcenter.vn và cho phép nhà tuyển dụng gửi bài test online tới ứng viên

 • Thêm tính năng gợi ý nội dung (Content Suggestion) khi đăng tin tuyển dụng

 • Bổ sung tính năng Lịch sử hoạt động cho phép nhà tuyển dụng kiểm soát hoạt động của tài khoản và gia tăng mức độ bảo mật