CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2020

BẠC

15 - dưới 30

triệu

VÀNG

30 - dưới 50

triệu

KIM CƯƠNG

50 - dưới 80

triệu

Platinum

Trên 80

triệu

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2020

I. Thông tin chương trình

- Thời hạn áp dụng: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

- Danh hiệu Khách Hàng Thân Thiết được tính theo tổng giá trị đơn hàng tích lũy trong kỳ xét hạng.

- Áp dụng phân hạng khách hàng theo tài khoản cá nhân của Nhà tuyển dụng dựa trên số tiền thực tế đã chi tại TopCV.

- Không áp dụng với khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp đang hoạt động hoặc kinh doanh trong lĩnh vực việc làm, môi giới nhân sự.

II. Quyền lợi của khách hàng thân thiết

BẠC VÀNG KIM CƯƠNG PLATINUM
Giảm giá trực tiếp trên giá trị thanh toán cho đơn hàng tiếp theo. 3% 5% 7% 9%
Logo nhà tuyển dụng nổi bật hiển thị tại trang chủ. 01 Tháng 03 Tháng 06 Tháng 12 Tháng
Có chuyên trang tuyển dụng riêng, tạo dấu ấn tốt hơn với ứng viên
Tham khảo: Chyên trang tuyển dụng của TopCV
12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng
Gửi trực tiếp thông báo việc làm qua ứng dụng di động TopCV đến tập ứng viên phù hợp. 1 Tin 2 Tin 3 Tin 5 Tin
Bài viết giới thiệu doanh nghiệp trên Blog, Fanpage TopCV (áp dụng 1 lần trong năm 2020). Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng
Clip review doanh nghiệp - - Áp dụng Áp dụng
Hiển thị trong Toplist các doanh nghiệp hàng đầu theo lĩnh vực ngành nghề. - - Áp dụng Áp dụng
Banner ngang trang chủ việc làm. - - - 01 Tháng

Điều kiện sử dụng phiếu giảm giá:

- Phiếu giảm giá được hiển thị trong tài khoản nhà tuyển dụng.

- Áp dụng khi khách hàng mua đơn hàng tiếp theo với tổng giá trị đơn hàng phải cao hơn hoặc bằng giá trị phiếu giảm giá.

- Phiếu giảm giá được tặng 1 lần cho 1 hạng mức.

- Phiếu giảm giá không có giá trị quy đổi sang tiền mặt hoặc các quà tặng khác.

- Áp dụng 1 phiếu giảm giá cho 1 đơn hàng.

- Thời hạn sử dụng 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất thanh toán đơn hàng cũ.