Xây dựng quy chế thưởng phạt nội bộ trong doanh nghiệp [kèm mẫu]

1329
Xây dựng quy chế thưởng phạt nội bộ trong doanh nghiệp [kèm mẫu]
Xây dựng quy chế thưởng phạt nội bộ trong doanh nghiệp [kèm mẫu]

Việc xây dựng một quy chế thưởng phạt nội bộ có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, tạo động lực làm việc, và thúc đẩy hiệu suất làm việc của nhân viên. Hãy cùng Blog Tuyển Dụng tìm hiểu rõ hơn về quy chế thưởng phạt nội bộ và cách xây dựng quy chế này trong doanh nghiệp là như thế nào nhé.

Quy chế thưởng phạt nội bộ trong doanh nghiệp có cần thiết không?

Quy chế thưởng phạt nội bộ trong doanh nghiệp là một văn bản quy định về các hình thức, tiêu chí, mức độ khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên. Quy chế này là cần thiết và đóng vai trò quan trọng cả đối với doanh nghiệp cùng người lao động. Cụ thể, vai trò của quy chế này với doanh nghiệp và người lao động như sau:

Vai trò với doanh nghiệp

Với doanh nghiệp, quy chế thưởng phạt nội bộ có những vai trò sau:

 • Duy trì trật tự và hiệu suất: Quy chế thưởng phạt giúp doanh nghiệp duy trì trật tự bên trong tổ chức. Quy chế này cũng thiết lập các nguyên tắc, quy định, hướng dẫn về hành vi và quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên. Nhờ đó, giúp ngăn chặn hành vi không hợp lệ và tạo điều kiện cho môi trường làm việc hiệu quả hơn.
 • Minh bạch và công bằng: Một quy chế thưởng phạt minh bạch và công bằng sẽ giúp xây dựng lòng tin trong tổ chức. Nhân viên sẽ biết rằng họ sẽ được đối xử công bằng. Từ đó, họ sẽ có động lực làm việc và sẵn sàng đóng góp hết mình. Điều này cũng giúp doanh nghiệp giữ lại nhân tài, tạo ra sự phát triển ổn định.
 • Thúc đẩy đổi mới và cải tiến: Quy chế thưởng phạt có thể được sử dụng để thúc đẩy nhân viên đóng góp ý kiến, đề xuất cải tiến và thúc đẩy sáng tạo. Khi những ý kiến này được đánh giá và thưởng bằng cách phù hợp, doanh nghiệp có thể phát triển, cải tiến nhanh chóng hơn để phù hợp với sự cạnh tranh trên thị trường.
Quy chế thưởng phạt giúp doanh nghiệp duy trì trật tự và hiệu suất chung
Quy chế thưởng phạt giúp doanh nghiệp duy trì trật tự và hiệu suất chung

Vai trò với người lao động

Đối với người lao động, quy chế này sẽ đóng những vai trò như sau:

 • Duy trì sự công bằng: Quy chế thưởng phạt đảm bảo rằng người lao động được đối xử công bằng. Họ biết rõ về các quy định và hậu quả đối với từng hành vi của họ. Điều này tạo ra một môi trường công bằng, giúp người lao động cảm thấy an toàn và được đánh giá theo khả năng thực sự của họ.
 • Duy trì động lực: Người lao động sẽ được cảm thấy có động lực hơn để làm việc hiệu quả khi họ biết rằng việc làm tốt sẽ được thưởng, và làm việc kém hiệu suất có thể sẽ bị phạt. Điều này tạo động lực cho nhân viên cải thiện hiệu suất làm việc và đóng góp tích cực vào mục tiêu tổ chức.

Quy chế thưởng phạt nội bộ trong doanh nghiệp gồm nội dung gì?

Tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp, quy chế thưởng phạt nội bộ có thể sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung, bạn nên đảm bảo có đầy đủ những nội dung sau đây trong quy chế thưởng phạt này. Bao gồm:

Thông tin về chế độ tiền lương

Tiền lương là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quy chế thưởng phạt nội bộ. Đây là khoản tiền, thu nhập mà người lao động được nhận để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Trong quy chế thưởng phạt, thông tin về chế độ tiền lương nên bao gồm:

 • Lương thực nhận của nhân viên: Là mức lương cần trả theo thỏa thuận với điều kiện người lao động làm việc đủ thời gian và hoàn thành công việc đã giao trong hợp đồng lao động. Mức lương chính phải cao hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng của năm hiện hành của nhà nước.
 • Lương đóng BHXH: Đây là mức lương dùng để tính tiền bảo hiểm mà cá nhân phải đóng hằng tháng.
 • Lương thử việc: Chiếm khoảng 85% của mức lương chính và thường áp dụng cho giai đoạn thử việc của người lao động.
Chế độ tiền lương là thông tin quan trọng trong quy chế thưởng phạt nội bộ
Chế độ tiền lương là thông tin quan trọng trong quy chế thưởng phạt nội bộ

Thông tin về trợ cấp, phụ cấp

Trợ cấp, phụ cấp là một trong những yếu tố quan trọng của chế độ tiền lương, có vai trò bù đắp các yếu tố tính chất phức tạp của công việc, môi trường làm việc mà chưa được tính đủ trong mức bảng lương. Một số loại trợ cấp, phụ cấp phổ biến thường được các doanh nghiệp áp dụng và theo quy định của pháp luật như sau:

 • Phụ cấp chức vụ: Cho các vị trí chức vụ cụ thể như trưởng phòng, trưởng ban.
 • Phụ cấp trách nhiệm: Được áp dụng cho người lao động có trách nhiệm quản lý, ví dụ như tổ trưởng, đội phó, thủ quỹ, thủ kho.
 • Phụ cấp tiền xăng xe và đi lại: Liên quan đến việc đền bù cho các chi phí di chuyển của người lao động.
 • Phụ cấp về mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Tùy thuộc vào từng ngành nghề sẽ từ 5% – 15% tính theo mức lương của người lao động.
 • Phụ cấp lưu động: Dành cho người lao động thường xuyên thay đổi nơi làm việc.
 • Phụ cấp thu hút: Được áp dụng để thu hút người lao động đến làm việc ở các vùng kinh tế mới hoặc vùng khó khăn.
 • Phụ cấp khu vực: Dành cho người lao động làm việc ở các địa bàn quy định được hưởng phụ cấp khu vực.
 • Phụ cấp tiền ăn trưa, điện thoại, thuê nhà: Liên quan đến các khoản phụ cấp như tiền ăn trưa, tiền điện thoại hoặc tiền thuê nhà.
Doanh nghiệp cần cung cấp các khoản trợ/phụ cấp cho người lao động
Doanh nghiệp cần cung cấp các khoản trợ/phụ cấp cho người lao động

Thông tin về đãi ngộ, phúc lợi

Đãi ngộ, phúc lợi là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thu hút và giữ chân nhân tài. Quy chế cần quy định rõ các loại đãi ngộ, phúc lợi mà người lao động được hưởng, bao gồm:

 • Đãi ngộ về thời gian làm việc: Bao gồm thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ ốm, nghỉ thai sản,…
 • Đãi ngộ về điều kiện làm việc: Bao gồm môi trường làm việc, trang thiết bị, dụng cụ làm việc,…
 • Đãi ngộ về đào tạo, phát triển: Bao gồm các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho nhân viên.
 • Đãi ngộ về phúc lợi khác: Bao gồm các khoản trợ cấp, hỗ trợ khác như hỗ trợ ăn trưa, đi lại, điện thoại, nhà ở,…
Đãi ngộ, phúc lợi là một thông tin cần có trong quy chế thưởng phạt
Đãi ngộ, phúc lợi là một thông tin cần có trong quy chế thưởng phạt

Thông tin về quy chế thưởng, phạt

Quy chế thưởng và phạt là phần quan trọng của quản trị nhân sự trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Phần thông tin này giúp xác định cách tổ chức thưởng những hành động và hiệu suất tích cực của nhân viên, cách xử phạt trong trường hợp vi phạm các quy tắc và quy định của tổ chức. 

Dưới đây là một nội dung mà bạn cần lưu ý khi thực hiện thông tin quan trọng về quy chế thưởng và phạt này:

Chế độ thưởng

 • Mục tiêu thưởng: Quy chế thưởng xác định mục tiêu và tiêu chí cho việc nhận thưởng. Điều này có thể bao gồm sự đóng góp vào thành công của tổ chức, đạt được mục tiêu cá nhân, đề xuất cải tiến, đánh giá theo khung năng lực,…
 • Loại thưởng: Quy chế xác định các loại thưởng có thể nhận, bao gồm tiền mặt, chứng nhận, khen ngợi, cơ hội thăng tiến, hay các loại quà tặng khác.
 • Quy trình xét thưởng: Nói rõ cách xác định người nhận thưởng, ai có quyền đề xuất và phê duyệt, và cách thức thực hiện việc trao thưởng.

Chế độ phạt

 • Loại vi phạm và hành vi bị phạt: Xác định rõ các hành vi hoặc quy tắc bị vi phạm, ví dụ như muộn giờ, vi phạm an toàn, hành vi không đạo đức,…
 • Loại hình phạt: Quy định các hình thức phạt, bao gồm trừ lương, cảnh cáo, đình chỉ công việc, sa thải, hoặc các biện pháp khác tùy theo mức độ vi phạm.
 • Quy trình xử lý vi phạm: Mô tả cụ thể quá trình xử lý khi có vi phạm, bao gồm việc ghi nhận, thông báo cho người vi phạm, tiến hành cuộc họp hoặc điều tra, quyết định phạt.
 • Quyền của người vi phạm: Điều này bao gồm quyền gửi đơn khiếu nại hoặc tham gia vào quá trình xem xét vi phạm, và cách họ có thể bảo vệ quyền lợi của họ.
Cần quy định rõ ràng những thông tin về thưởng, phạt trong quy chế
Cần quy định rõ ràng những thông tin về thưởng, phạt trong quy chế

Mẫu quy chế thưởng phạt nội bộ trong doanh nghiệp

Nếu bạn chưa biết nên xây dựng quy chế thưởng phạt nội bộ như thế nào, hãy tham khảo ngay mẫu quy chế sau đây và áp dụng cho doanh nghiệp của mình nhé:

Mẫu quy chế thưởng phạt nội bộ
Mẫu quy chế thưởng phạt nội bộ

Lưu ý khi về quy chế thưởng phạt nội bộ trong doanh nghiệp

Khi xây dựng quy chế thưởng phạt, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Tuân thủ quy định pháp luật

Quy chế thưởng phạt là một văn bản pháp lý, do đó cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật lao động. Cụ thể, quy chế cần đảm bảo các nội dung sau:

 • Phù hợp với các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Tuân thủ các quy định của doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức, phân công lao động, chế độ tiền lương, thưởng, phạt,…

Cần phù hợp với quỹ lương hàng năm

Quỹ lương hàng năm là tổng số tiền mà doanh nghiệp dành để chi trả cho người lao động. Do đó, quy chế thưởng phạt nội bộ cần được xây dựng phù hợp với quỹ lương hàng năm để đảm bảo thực hiện được các chế độ thưởng, phạt cho người lao động.

Cần có ý kiến từ nhân viên

Quy chế thưởng phạt sẽ có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Do đó, doanh nghiệp cần lấy ý kiến của người lao động khi xây dựng quy chế. Việc lấy ý kiến của người lao động sẽ giúp quy chế được xây dựng phù hợp với thực tế và đáp ứng được nguyện vọng của người lao động.

Cần lấy ý kiến của nhân viên khi xây dựng quy chế thưởng phạt
Cần lấy ý kiến của nhân viên khi xây dựng quy chế thưởng phạt

Dựa theo thị trường lao động bên ngoài

Để đảm bảo tính cạnh tranh và thu hút nhân tài, doanh nghiệp cần xây dựng quy chế thưởng phạt nội bộ phù hợp với thị trường lao động bên ngoài. Cụ thể, doanh nghiệp cần tham khảo các quy chế thưởng phạt nội bộ của các doanh nghiệp cùng ngành, cùng quy mô để xây dựng quy chế phù hợp với thực tế của doanh nghiệp mình.

Cần có nhân sự phụ trách

Doanh nghiệp cần có nhân sự phụ trách việc thực hiện quy chế thưởng phạt nội bộ. Nhân sự này có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn người lao động thực hiện quy chế, đồng thời giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của người lao động liên quan đến quy chế.

Lưu ý về hệ số chức danh và giãn cách

Khi xây dựng quy chế thưởng phạt, doanh nghiệp cần lưu ý về hệ số chức danh và giãn cách giữa các chức danh. Doanh nghiệp cần đảm bảo sự công bằng trong việc thưởng phạt giữa các chức danh, đồng thời đảm bảo tính giãn cách giữa các chức danh. Trong đó:

 • Hệ số chức danh là hệ số được sử dụng để xác định mức lương của người lao động theo chức danh. 
 • Giãn cách là khoảng cách giữa mức lương của các chức danh.

Lưu ý khi áp dụng vào thực tiễn

Quy chế thưởng là một văn bản pháp lý, do đó cần được áp dụng một cách nghiêm túc trong thực tiễn. Doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau khi áp dụng quy chế vào thực tiễn:

 • Cần đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong việc áp dụng quy chế.
 • Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp để đảm bảo việc áp dụng quy chế được thực hiện hiệu quả.
 • Cần có sự giám sát, kiểm tra để đảm bảo quy chế được thực hiện đúng quy định.
Việc áp dụng quy chế cần đảm bảo sự công bằng, minh bạch
Việc áp dụng quy chế cần đảm bảo sự công bằng, minh bạch

Hy vọng bạn sẽ xây dựng được quy chế thưởng phạt nội bộ qua bài viết hướng dẫn trong chuyên mục Quản trị nhân sự ngày hôm nay. Bên cạnh đó, nếu bạn đang tìm kiếm những nhân sự để phụ trách xây dựng quy chế thưởng phạt, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, hãy truy cập vào nền tảng đăng tin tuyển dụng Tuyendung.topcv.vn.

TopCV.vn là một nền tảng tuyển dụng mạnh mẽ để giúp bạn tìm kiếm và kết nối với những ứng viên có đủ kỹ năng, tâm huyết để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn. Với hơn 6.9 triệu hồ sơ ứng viên, bạn sẽ có cơ hội tìm ra người tài năng và phù hợp nhất cho vị trí cần tuyển dụng của doanh nghiệp tại TopCV.vn.