Mẫu hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động mới nhất 2024

118215
Mẫu hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động mới nhất 2023
Mẫu hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động mới nhất 2023

Hợp đồng lao động là văn bản pháp lý quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động cần đặc biệt lưu ý khi thành lập. Nếu bạn chưa biết nên lập mẫu hợp đồng lao động như thế nào, hãy tham khảo ngay những mẫu hợp đồng lao động mới nhất được tổng hợp bởi Blog Tuyển Dụng sau đây.

Mẫu hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động mới nhất

Dưới đây sẽ là một số mẫu hợp đồng lao động theo bộ luật lao động 2019 mới nhất mà bạn có thể tham khảo:

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn (kèm link tải)
Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn (kèm link tải)
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn (kèm link tải)
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn (kèm link tải)
Mẫu hợp đồng lao động kèm phụ lục (kèm link tải)
Mẫu hợp đồng lao động kèm phụ lục (kèm link tải)
Mẫu hợp đồng lao động kèm thử việc(kèm link tải)
Mẫu hợp đồng lao động kèm thử việc (kèm link tải)

Các loại hợp đồng lao động hiện nay

Hiện nay, có khá nhiều loại hợp đồng lao động được thành lập, dưới đây sẽ là một số loại hợp đồng lao động được sử dụng phổ biến hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

Hợp đồng lao động có thời hạn

Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động có thời hạn là loại hợp đồng trong đó hai bên xác định thời hạn/thời điểm chấm dứt hiệu lực. Theo quy định, hợp đồng có thời hạn không được ký kết quá 36 tháng kể từ thời điểm hiệu lực..

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký kết trong các trường hợp sau:

 • Người lao động (NLĐ) là người chưa thành niên;
 • NLĐ là người khuyết tật;
 • NLĐ là người làm việc thử theo quy định tại Điều 27 của Bộ luật Lao động 2019;
 • NLĐ được giao kết hợp đồng lao động có thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Bộ luật này;
 • NLĐ làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Hợp đồng lao động có thời hạn không được ký kết quá 36 tháng
Hợp đồng lao động có thời hạn không được ký kết quá 36 tháng

Hợp đồng lao động vô thời hạn

Hợp đồng lao động không thời hạn là loại hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng lao động không thời hạn được giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về những vấn đề liên quan đến việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động/làm việc, quyền, nghĩa vụ của mỗi bên.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động không thời hạn được ký kết khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • NLĐ đã đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • NLĐ tự nguyện làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng NLĐ.

Tìm hiểu thêm: Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự chi tiết [cập nhật mới nhất]

Hợp đồng lao động bằng lời nói

Hợp đồng lao động bằng lời nói là hợp đồng mà các bên thực hiện giao kết hợp đồng chỉ bằng miệng, không thông qua bất cứ giấy tờ, văn bản gì. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động bằng lời nói chỉ được giao kết đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Hợp đồng lao động bằng lời nói có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có sự thỏa thuận về việc làm có tiền lương, trả công, điều kiện lao động, nghĩa vụ và quyền của mỗi bên.
 • Có sự thỏa thuận về thời hạn ký kết của hợp đồng.
Hợp đồng lao động bằng lời nói chỉ được giao kết dưới 1 tháng
Hợp đồng lao động bằng lời nói chỉ được giao kết dưới 1 tháng

Những nội dung có trong hợp đồng lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau:

Công việc phải làm

Công việc phải làm là nội dung quan trọng nhất của hợp đồng lao động vì giúp xác định rõ ràng công việc cụ thể mà người lao động sẽ thực hiện khi tham gia vào quan hệ lao động. Nội dung này có thể bao gồm các thông tin sau:

 • Tên công việc: Cần được ghi rõ ràng, cụ thể, tránh sử dụng những tên gọi chung chung, mơ hồ.
 • Nội dung công việc: Nội dung công việc là những nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể mà người lao động phải thực hiện để hoàn thành công việc được giao. Nội dung công việc cần được ghi đầy đủ, chi tiết, tránh bỏ sót những nhiệm vụ, yêu cầu quan trọng.
 • Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm là những điều kiện mà người lao động phải đáp ứng để có thể thực hiện công việc được giao.

Việc xác định rõ ràng công việc phải làm trong hợp đồng lao động có ý nghĩa quan trọng. Cụ thể:

 • Đối với người lao động, nội dung này giúp họ hiểu rõ về công việc mà mình sẽ thực hiện, từ đó có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và kỹ năng.
 • Đối với người sử dụng lao động, nội dung này giúp họ đánh giá chính xác năng lực của người lao động, từ đó đưa ra các yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp.
Nội dung công việc phải làm rất quan trọng trong hợp đồng lao động
Nội dung công việc phải làm rất quan trọng trong hợp đồng lao động

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng lao động là khoảng thời gian mà hai bên thỏa thuận để thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn hợp đồng lao động có thể được chia thành hai loại:

 • Thời hạn xác định: Là thời hạn mà trong đó hai bên xác định thời điểm bắt đầu và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Thời hạn xác định của hợp đồng lao động có thể là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Thời hạn không xác định: Là thời hạn mà trong đó hai bên không xác định thời điểm bắt đầu và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động có thời hạn xác định chỉ được giao kết tối đa 02 lần. Sau hai lần giao kết hợp đồng lao động có thời hạn xác định mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì được xác định là giao kết hợp đồng lao động không xác định.

Tìm hiểu thêm: Mẫu đánh giá nhân viên cuối năm mới nhất

Tiền lương và phúc lợi

Tiền lương là khoản tiền mà người lao động được trả cho việc thực hiện công việc theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tiền lương cũng là một trong những nội dung quan trọng của hợp đồng lao động.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, tiền lương được xác định trên cơ sở tiền lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Cụ thể:

 • Tiền lương theo công việc hoặc chức danh: Là khoản tiền mà người lao động được trả cho một đơn vị thời gian làm việc hoặc một đơn vị sản phẩm hoặc một đơn vị công việc.
 • Phụ cấp lương: Là khoản tiền mà người lao động được trả thêm ngoài tiền lương theo công việc hoặc chức danh, do tính chất phức tạp của công việc, điều kiện lao động, tính chất độc hại, nguy hiểm của công việc hoặc chức danh, hay do yếu tố về thời gian làm việc.
 • Các khoản bổ sung khác: Là khoản tiền mà người lao động được trả thêm ngoài tiền lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương, được quy định trong thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương hoặc do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.
Tiền lương và phúc lợi cũng là một nội dung cần có trong hợp đồng lao động
Tiền lương và phúc lợi cũng là một nội dung cần có trong hợp đồng lao động

Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là thời gian mà người lao động phải làm việc và thời gian người lao động được nghỉ ngơi trong một ngày, một tuần, một tháng. Bên cạnh đó, cũng cần phải có các điều khoản liên quan đến nghỉ lễ, Tết. Nghỉ lễ, Tết là thời gian người lao động được nghỉ ngơi, hưởng lương trong những ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm: Mẫu đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên cập nhật mới nhất

Một số nội dung khác

Ngoài những nội dung chủ yếu nêu trên, hợp đồng lao động có thể có thêm các nội dung khác như:

 • Địa điểm làm việc: Địa điểm làm việc là nơi người lao động thực hiện công việc được giao.
 • Thử việc: Thử việc là thời gian người lao động làm việc để được đánh giá về năng lực, trình độ phù hợp với công việc mà người lao động được tuyển dụng.
 • Chế độ nâng lương: Chế độ nâng lương là quy định về mức lương được tăng lên sau một thời gian làm việc nhất định.
 • Chế độ bồi dưỡng: Chế độ bồi dưỡng là khoản tiền mà người lao động được nhận thêm ngoài tiền lương khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện đặc biệt.
 • Chế độ nghỉ phép: Chế độ nghỉ phép là thời gian mà người lao động được nghỉ ngơi và hưởng lương theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện an toàn, vệ sinh lao động: Điều kiện an toàn, vệ sinh lao động là những điều kiện đảm bảo cho người lao động được làm việc an toàn, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.
 • Các loại bảo hiểm liên quan như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Những nội dung trong hợp đồng lao động sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận
Những nội dung trong hợp đồng lao động sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận

Lưu ý khi ký hợp đồng lao động nên biết

Trong khi ký kết hợp đồng lao động, bạn nên xem xét một số lưu ý như sau:

Nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là những quy định cơ bản mà các bên phải tuân theo khi giao kết hợp đồng lao động. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động mà bạn cần lưu ý bao gồm:

 • Tự nguyện: Các bên tự nguyện giao kết hợp đồng lao động, không bị ép buộc, cưỡng bức.
 • Bình đẳng: Các bên bình đẳng với nhau, không phân biệt đối xử về dân tộc, giới tính, tôn giáo,…
 • Thiện chí: Các bên thực hiện hợp đồng lao động với thiện chí, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.
 • Hợp tác: Các bên hợp tác với nhau để thực hiện hợp đồng lao động đạt kết quả tốt nhất.
 • Trung thực: Các bên thực hiện hợp đồng lao động trung thực, không gian lận, lừa dối.

Ngoài ra, các bên có thể tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, đạo đức xã hội.

Tìm hiểu thêm: Phụ lục hợp đồng là gì? Trọn bộ mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất

Những lưu ý khác về hợp đồng lao động

Bên cạnh nguyên tắc, bạn cũng cần lưu ý những yếu tố sau đây khi ký kết hợp đồng lao động:

 • Thời gian thử việc tối đa không quá 180 ngày với người quản lý doanh nghiệp, tối đa là 60 ngày với trình độ từ cao đẳng trở lên; 30 ngày đối trình độ trung cấp; 6 ngày với các công việc khác. NLĐ chỉ được thử việc 1 lần cho 1 công việc, không áp dụng thử việc đối với hợp đồng dưới 1 tháng.
 • Lương thử việc ít nhất bằng 85% lương chính thức.
 • Lương chính thức không được thấp hơn lương tối thiểu vùng theo quy định của của Bộ luật Lao động.
 • Đơn vị/doanh nghiệp không được giữ bản chính của bất kỳ loại giấy tờ nào bao gồm giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
 • Nếu hợp đồng quy định làm thêm giờ cần xem xét rõ thời gian làm thêm giờ, mức lương làm thêm giờ theo Bộ luật lao động hiện hành.
 • 1 năm NLĐ có 10 ngày nghỉ lễ, Tết và 12 ngày phép.
 • Nắm rõ các trường hợp phạt hợp đồng và mức phạt để bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Bạn cần kiểm tra mọi điều khoản trong hợp đồng lao động
Bạn cần kiểm tra mọi điều khoản trong hợp đồng lao động

Việc nắm rõ những quy định mới nhất về hợp đồng lao động sẽ giúp người lao động và người sử dụng lao động bảo vệ quyền lợi của mình. Hy vọng những thông tin trong bài viết trong chuyên mục Quản trị doanh nghiệp ngày hôm nay sẽ giúp bạn có được mẫu hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu của mình.

Tìm hiểu thêm: 4 mẫu thông báo về việc cắt giảm nhân sự và phương án đề xuất