Top Jobs

Quảng cáo tin tuyển dụng
Cộng hưởng sức mạnh công nghệ tạo ra hiệu quả đột phá cho tin tuyển dụng của Doanh nghiệp
Hiệu quả tuyển dụng
Top Max
8,250,000đ
6,187,500đ
/ 02 tuần
-25% đến 31/01/2022
Top Pro
5,984,000đ
4,488,000đ
/ 02 tuần
-25% đến 31/01/2022
Top Manager
4,840,000đ
3,872,000đ
/ 02 tuần
-20% đến 31/01/2022
Top Salary
4,840,000đ
3,872,000đ
/ 02 tuần
-20% đến 31/01/2022
Top IT
4,840,000đ
3,872,000đ
/ 02 tuần
-20% đến 31/01/2022
Top Eco
3,740,000đ
3,366,000đ
/ 02 tuần
-10% đến 31/01/2022
Quà tặng khi mua gói dịch vụ từ 01/01/2022 đến hết 31/01/2022
 • Tặng 500 Credit
 • Tặng 1 Scout Gift
 • Tặng 300 Credit
 • Tặng 1 Scout Gift
 • Tặng 200 Credit
 • Tặng 200 Credit
 • Tặng 200 Credit
Box việc làm nổi bật / Top Box
 • Hiển thị trong box
  Việc làm tốt nhất
 • Hiển thị trong box
  Việc làm hấp dẫn
 • Hiển thị trong box
  Việc làm quản lý
 • Hiển thị trong box
  Việc làm lương cao
 • Hiển thị trong box
  Việc làm IT
Vị trí hiển thị ưu tiên / Top Impression
 • Hiển thị trong TOP kết quả tìm kiếm việc làm có nền nổi bật (màu xanh)
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm theo CV
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm phù hợp
 • Hiển thị trong TOP kết quả tìm kiếm việc làm có nền nổi bật (màu xanh)
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm theo CV
 • Hiển thị trong TOP kết quả tìm kiếm việc làm có nền nổi bật (màu xanh)
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Hiển thị trong TOP kết quả tìm kiếm việc làm có nền nổi bật (màu xanh)
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Hiển thị trong TOP kết quả tìm kiếm việc làm có nền nổi bật (màu xanh)
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Hiển thị trong TOP kết quả tìm kiếm việc làm có nền nổi bật (màu xanh)
Đẩy top tự động hàng tuần / Re-Top
 • 7 lần / tuần trong khung giờ thường
 • 7 lần / tuần trong khung giờ vàng
 • 5 lần / tuần trong khung giờ thường
 • 3 lần / tuần trong khung giờ vàng
 • 3 lần / tuần trong khung giờ thường
 • 1 lần / tuần trong khung giờ vàng
 • 3 lần / tuần trong khung giờ thường
 • 1 lần / tuần trong khung giờ vàng
 • 3 lần / tuần trong khung giờ thường
 • 1 lần / tuần trong khung giờ vàng
 • 3 lần / tuần trong khung giờ thường
* Khung giờ vàng là khoảng thời gian có tỷ lệ ứng tuyển cao nhất trong ngày do hệ thống AI của TopCV định nghĩa. Khung giờ thường là khoảng thời gian nằm ngoài khung giờ vàng.
Thông báo việc làm / Top Job Alert
 • Tin tuyển dụng được nằm trong danh sách đề xuất gửi thông báo tới ứng viên tiềm năng qua email / ứng dụng di động TopCV (hệ thống AI tự động gửi theo danh sách đề xuất nếu tin tuyển dụng phù hợp với ứng viên)
 • Tin tuyển dụng được nằm trong danh sách đề xuất gửi thông báo tới ứng viên tiềm năng qua email / ứng dụng di động TopCV (hệ thống AI tự động gửi theo danh sách đề xuất nếu tin tuyển dụng phù hợp với ứng viên)
 • Tin tuyển dụng được nằm trong danh sách đề xuất gửi thông báo tới ứng viên tiềm năng qua email / ứng dụng di động TopCV (hệ thống AI tự động gửi theo danh sách đề xuất nếu tin tuyển dụng phù hợp với ứng viên)
 • Tin tuyển dụng được nằm trong danh sách đề xuất gửi thông báo tới ứng viên tiềm năng qua email / ứng dụng di động TopCV (hệ thống AI tự động gửi theo danh sách đề xuất nếu tin tuyển dụng phù hợp với ứng viên)
 • Tin tuyển dụng được nằm trong danh sách đề xuất gửi thông báo tới ứng viên tiềm năng qua email / ứng dụng di động TopCV (hệ thống AI tự động gửi theo danh sách đề xuất nếu tin tuyển dụng phù hợp với ứng viên)
Bảo hành vị trí ưu tiên / Top Warranty
 • Hiển thị lại trong TOP kết quả tìm kiếm việc làm trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc gói dịch vụ và có ít hơn 10 hồ sơ
Quyền lợi khác
 • Hỗ trợ tài liệu HR
 • Livechat & Hotline 24/7
 • Quyền chọn mua & dùng Dịch vụ cộng thêm Top Add-on
 • Hỗ trợ tài liệu HR
 • Livechat & Hotline 24/7
 • Quyền chọn mua & dùng Dịch vụ cộng thêm Top Add-on
 • Hỗ trợ tài liệu HR
 • Livechat & Hotline 24/7
 • Quyền chọn mua & dùng Dịch vụ cộng thêm Top Add-on
 • Hỗ trợ tài liệu HR
 • Livechat & Hotline 24/7
 • Quyền chọn mua & dùng Dịch vụ cộng thêm Top Add-on
 • Hỗ trợ tài liệu HR
 • Livechat & Hotline 24/7
 • Quyền chọn mua & dùng Dịch vụ cộng thêm Top Add-on
 • Hỗ trợ tài liệu HR
 • Livechat & Hotline 24/7
 • Quyền chọn mua & dùng Dịch vụ cộng thêm Top Add-on

Top add-on

Dịch vụ cộng thêm
Thêm tuỳ chọn giúp tin tuyển dụng nổi bật hơn với ứng viên
Nhãn Gấp (L1)
1,100,000đ
770,000đ
-30% đến 31/01/2022

 • Tin tuyển dụng được gắn nhãn GẤP vào tiêu đề tin
Nhãn Hot (L2)
1,100,000đ
770,000đ
-30% đến 31/01/2022

 • Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin
Tô đậm đỏ tiêu đề (L3)
1,100,000đ
770,000đ
-30% đến 31/01/2022

 • Tin tuyển dụng hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tin màu đỏ
Đẩy top tin đăng không giới hạn
2,750,000đ
1,925,000đ
-30% đến 31/01/2022

 • Đẩy top tin tuyển dụng bằng tay không giới hạn số lần (khoảng cách tối thiểu 30 phút)
 • Top add-on này cần phải gắn với tin tuyển dụng VIP
 • Thời hạn sử dụng: tối đa 2 tuần / tin tuyển dụng VIP / lần kích hoạt
 • Dịch vụ cộng thêm sẽ kết thúc vào thời điểm tin tuyển dụng VIP kết thúc

cv scout

Trinh sát viên AI
Công nghệ mới thay đổi cách tìm kiếm nhân tài cho Doanh nghiệp trong thập kỷ mới với AI (Trí tuệ nhân tạo)
Scout Standard
-10% đến 31/01/2022
6,600,000đ
5,940,000đ
/ 04 tuần
 • Công nghệ AI tự động phân tích & tìm kiếm CV phù hợp theo từng vị trí
 • Thời hạn kích hoạt 3 tháng kể từ khi bắt đầu thiết lập đơn hàng
 • Bao gồm 01 ScoutAI và 400 SP
 • Cho phép cộng dồn điểm SP trên cùng một vị trí tuyển dụng khi kích hoạt ScoutAI tiếp theo trong vòng 7 ngày từ khi đợt ScoutAI trước kết thúc
 • Có cơ chế hoàn điểm (SP)
 • Được áp dụng chính sách tái ký
100 SP
_
_
1,100,000đ
/ thời hạn chạy còn lại của ScoutAI + 7 ngày
 • Gói dịch vụ chạy kèm với gói dịch vụ Scout Standard
 • Thời hạn kích hoạt 3 tháng kể từ khi bắt đầu thiết lập đơn hàng
 • Được sử dụng để mở hồ sơ gợi ý từ hệ thống CV Scout
 • Có cơ chế hoàn điểm (SP)
 • Cho phép được cộng dồn điểm SP trên cùng một vị trí tuyển dụng khi kích hoạt ScoutAI tiếp theo trong vòng 7 ngày từ khi đợt ScoutAI trước kết thúc
 • Được áp dụng chính sách tái ký

TOP Credit

Nạp Credit mở hồ sơ ứng viên
Chủ động kết nối trực tiếp với ứng viên tiềm năng, gia tăng cơ hội tuyển dụng thành công
1000 Credit
3,300,000đ
/ 04 tuần

 • Nạp 1000 credit
 • Mỗi lượt mở hồ sơ tiêu tốn số credit tương ứng theo chất lượng hồ sơ
 • Tặng kèm Công cụ Search CV Pro
 • Hỗ trợ tài liệu HR
 • Livechat & Hotline 24/7
 • Hoàn 100% điểm credit đã dùng với hồ sơ bị sai thông tin liên hệ
 • Hoàn 50% điểm credit đã dùng với hồ sơ bị sai trạng thái tìm việc
3000 Credit
5,500,000đ
/ 12 tuần

 • Nạp 3000 credit
 • Mỗi lượt mở hồ sơ tiêu tốn số credit tương ứng theo chất lượng hồ sơ
 • Tặng kèm Công cụ Search CV Pro
 • Hỗ trợ tài liệu HR
 • Livechat & Hotline 24/7
 • Hoàn 100% điểm credit đã dùng với hồ sơ bị sai thông tin liên hệ
 • Hoàn 50% điểm credit đã dùng với hồ sơ bị sai trạng thái tìm việc
100 CV
6,600,000đ
/ 8 tuần

 • Nạp 100 lượt mở hồ sơ
 • Mỗi lượt mở hồ sơ tiêu tốn 01 lượt mở hồ sơ, không mất thêm credit
 • Tặng kèm Công cụ Search CV Pro
 • Hỗ trợ tài liệu HR
 • Livechat & Hotline 24/7
 • Hoàn lại lượt mở hồ sơ đã dùng với hồ sơ bị sai thông tin liên hệ
 • Hoàn 15 điểm credit đã dùng với hồ sơ bị sai trạng thái tìm việc

Top Employer Branding

Truyền thông thương hiệu tuyển dụng
Xây dựng hình ảnh thương hiệu tuyển dụng uy tín, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng
Spotlight Company - SCP
5,500,000đ/ 04 tuần
Cơ chế: 6 khách hàng / thời điểm
Tên công ty và các vị trí đang tuyển dụng sẽ được hiển thị cố định bên phải của tất cả các trang Tìm kiếm việc làm
Mỗi trang tìm kiếm hiển thị ngẫu nhiên 01 công ty
Chuyên trang tuyển dụng - EBP
5,500,000đ/ 53 tuần
Link tham khảo: https://www.topcv.vn/brand/topcv
Có giao diện riêng Không hiển thị quảng cáo tin tuyển dụng của doanh nghiệp khác
Tuỳ chỉnh màu sắc thương hiệu
Tăng kết quả tìm kiếm trên Google về thương hiệu công ty (SEO Google)
Banner T1
22,000,000đ/ 04 tuần
Vị trí: Trên đầu trang chủ việc làm
Kích thước: 1100 x 220 (px)
Cơ chế: 6 khách hàng / thời điểm
Banner C1
8,800,000đ/ 04 tuần
Vị trí: Phía dưới Box Việc làm tốt nhất
Kích thước: 900 x 500 (px)
Cơ chế: 9 khách hàng / thời điểm
Banner R1
11,000,000đ/ 04 tuần
Vị trí: Phía bên cạnh Box Việc làm hấp dẫn
Kích thước: 346 x 577 (px)
Cơ chế: 6 khách hàng / thời điểm
Banner B1
8,800,000đ/ 04 tuần
Vị trí: Banner dọc bên trái của
Popup Tải CV Kích thước: 150 x 510 (px)
Cơ chế: 6 khách hàng / thời điểm

Top Developer API

Dịch vụ dành cho Nhà phát triển
Tích hợp với các nền tảng quản trị tuyển dụng phổ biến tại Việt Nam. Kích hoạt sử dụng ngay tại thời điểm thanh toán.
6 Tháng
3,300,000 đ
12 Tháng
6,600,000đ

Discount policy

Chính sách chiết khấu
Chiết khấu dành cho
khách hàng tái ký
Khách hàng tái kí là là khách hàng đã hoàn tất thanh toán ít nhất 01 đơn hàng trước đây
5 % / Giá trị đơn hàng
Chỉ áp dụng chiết khấu với đơn hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 3.300.000đ
Chiết khấu dành cho
khách hàng mua nhiều
Áp dụng mức chiết khấu bên dưới với khách hàng mua nhiều gói dịch vụ giống nhau trong một đơn hàng
Số lượng gói TT thương hiệu tuyển dụng
1 gói
10%
Từ 2 đến 4 gói
15%
Từ 5 gói trở lên
20%
Số lượng gói Các dịch vụ khác
1 gói
0%
Từ 2 đến 5 gói
5%
Từ 6 đến 15 gói
10%
Từ 16 gói trở lên
15%
TopCV Việt Nam mong muốn được hợp tác cùng Doanh nghiệp
Đội ngũ hỗ trợ của TopCV luôn sẵn sàng để tư vấn giải pháp tuyển dụng và đồng hành cùng quý các nhà tuyển dụng

Hotline Tư vấn Tuyển dụng miền Bắc

0977 648 623 - Nguyễn Thị Hải Yến

0329 478 493 - Ngô Thị Thanh

0975 900 854 - Hồ Thị Giang

0966 391 705 - Mai Phương Linh

0941 768 699 - Nguyễn Thị Nhung

0985 608 273 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0982 396 882 - Trần Thị Thúy

0971 421 941 - Trần Thúy Hồng

0332 468 266 - Cao Thị Hòa

0984 259 428 - Nguyễn Thị Lan Hương

Hotline Tư vấn Tuyển dụng miền Nam

0907 225 250 - Ka Thanh Ngọc Trâm

034 834 4515 - Trần Thảo Nguyên

033 888 1810 - Lương Mỹ Thanh

079 38 02468 - Lê Thị Tuyết Trinh

097 266 5767 - Nguyễn Khánh Duy

0335848428 - Trần Thị Huyền Trang

0908 35 0072 - Nguyễn Thị Thanh Sơn

0974 650 709 - Nguyễn Thái Thanh Trúc

0967 713 763 - Võ Thị Lan

Hỗ trợ khách hàng và khiếu nại dịch vụ

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

Hotline CSKH: 0862 69 19 29