Add-on Value là gói dịch vụ của TopCV, thuộc nhóm dịch vụ Top Add-on – Dịch vụ cộng thêm, thêm tùy chọn giúp tin tuyển dụng nổi bật hơn với ứng viên.

Khi sử dụng dịch vụ Add-on Value, nhà tuyển dụng có thể hiển thị 3 lý do để ứng tuyển vào tin tuyển dụng tại trang tìm kiếm việc làm (https://www.topcv.vn/viec-lam) và trang chi tiết việc làm.

Add-on Value

Add-on Value

Lợi ích khi nhà tuyển dụng sử dụng dịch vụ Add-on Value:

  • Nổi bật tin đăng so với các tin đăng trả phí thông thường.
  • Thu hút ứng viên click vào tin đăng tuyển để xem chi tiết việc làm.
  • Nổi bật giá trị của công ty so với các công ty khác.