Banner B1 là gói dịch vụ của TopCV, thuộc nhóm dịch vụ Top Branding – Truyền thông thương hiệu.

Khi đăng ký dịch vụ Banner B1nhà tuyển dụng sẽ có các quyền lợi sau:

  • Hiển thị banner dọc bên trái của Popup Tải CV
  • Kích thước: 150 x 510 (px)
  • Cơ chế: 6 khách hàng/thời điểm

Banner B1