Banner T1 là gói dịch vụ của TopCV, thuộc nhóm dịch vụ Top Branding – Truyền thông thương hiệu.

Khi đăng ký dịch vụ Banner T1nhà tuyển dụng sẽ có các quyền lợi sau:

  • Hiển thị banner trên đầu trang chủ việc làm
  • Kích thước: 1100 x 220 (px)
  • Cơ chế: 6 khách hàng/thời điểm

Banner T1