Banner C1 là gói dịch vụ của TopCV, thuộc nhóm dịch vụ Top Branding – Truyền thông thương hiệu.

Khi đăng ký dịch vụ Banner C1nhà tuyển dụng sẽ có các quyền lợi sau:

  • Hiển thị banner phía dưới Box Việc làm tốt nhất
  • Kích thước: 900 x 500 (px)
  • Cơ chế: 9 khách hàng/thời điểm

Banner C1