3000 Credit là gói dịch vụ của TopCV, thuộc nhóm dịch vụ Top Credit – Nạp Credit mở hồ sơ ứng viên: Nhà tuyển dụng nạp credit tương ứng vào tài khoản chính để mở liên hệ (email, số điện thoại) CV ứng viên phù hợp mà nhà tuyển dụng lọc được từ bộ lọc của TopCV.

Top Credit

Khi đăng ký dịch vụ 3000 Credit, nhà tuyển dụng sẽ có các quyền lợi:

  • Nạp 3000 credit
  • Mỗi lượt mở hồ sơ tiêu tốn số credit tương ứng theo chất lượng hồ sơ
  • Tặng kèm Công cụ Search CV Pro
  • Hỗ trợ tài liệu HR
  • Livechat & Hotline 24/7
  • Hoàn 100% điểm credit đã dùng với hồ sơ bị sai thông tin liên hệ
  • Hoàn 50% điểm credit đã dùng với hồ sơ bị sai trạng thái tìm việc