Hiện tại, TopCV không cho phép bảo lưu/gia hạn dịch vụ tuyển dụng. Thời gian sử dụng dịch vụ theo Bảng giá dịch vụ tuyển dụng. Hạn kích hoạt dịch vụ chính 365 ngày kể từ ngày đăng ký dịch vụ. Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, bạn vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ:

  • Gửi email nội dung thắc mắc hoặc vấn đề hiện tại bạn đang gặp phải vào địa chỉ cskh@topcv.vn

  • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng theo số điện thoại Hotline (024) 7107 9799 hoặc 0862 69 19 29