Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã thực hiện Cập nhật thông tin công ty, và Tạo chiến dịch tuyển dụng

Yêu cầu thêm dịch vụ cho chiến dịch tuyển dụng

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Từ thanh menu bên trái màn hình, chọn mục Chiến dịch tuyển dụng

Bước 3: Tìm đến chiến dịch tuyển dụng cần bổ sung dịch vụ và bấm vào nút Thêm ở cột Dịch vụ đang chạy

Bước 4: Chọn dịch vụ mà bạn muốn thêm, số lượng gói dịch vụ muốn kích hoạt và thời gian bắt đầu dịch vụ tương ứng

  1. Lựa chọn loại dịch vụ mà bạn muốn yêu cầu kích hoạt
  2. Chọn số lượng gói
  3. Chọn ngày bắt đầu chạy dịch vụ
  4. Bấm nút Hoàn tất

Bạn sẽ nhận được thông báo ở góc trên bên phải màn hình nếu yêu cầu dịch vụ của bạn đã được gửi đi thành công. Chúng tôi sẽ xét duyệt yêu cầu kích hoạt để đảm bảo dịch vụ này tuân thủ chính sách của TopCV.

Lưu ý: Theo chính sách của TopCV, Nhà tuyển dụng không được kích hoạt đồng thời 2 gói dịch vụ khác nhau trong cùng nhóm dịch vụ Top Jobs cho 1 tin tuyển dụng tại 1 thời điểm.