Với việc ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning), Toppy AI giúp phân tích dữ liệu về hoạt động của tài khoản nhà tuyển dụng tại TopCV kết hợp với dữ liệu hành vi tìm việc của ứng viên để đưa ra các gợi ý về những việc mà nhà tuyển dụng có thể làm để gia tăng hiệu quả của các chiến dịch tuyển dụng.

Các gợi ý được đưa ra dựa trên một hoặc kết hợp nhiều cơ sở dữ liệu dưới đây:

  • Big Data: Dựa trên việc phân tích hành vi tuyển dụng của các nhà tuyển dụng có nhu cầu tương tự và hành vi tìm việc của ứng viên trên hệ thống TopCV để lựa chọn những hành động có khả năng ảnh hưởng tích cực lên hiệu quả của chiến dịch tuyển dụng.

  • Expert: Dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tuyển dụng và quản trị nhân sự để gợi ý các hành động phù hợp riêng cho từng nhu cầu tuyển dụng.

  • Consultant: Đội ngũ tư vấn hỗ trợ tuyển dụng của TopCV tiến hành phân tích từng chiến dịch tuyển dụng và đưa ra những đề xuất tương ứng.

Làm việc với các đề xuất