Báo cáo chi tiết của một chiến dịch tuyển dụng là tính năng được phát triển giúp nhà tuyển dụng theo dõi tiến độ và các kết quả của chiến dịch một cách trực quan, từ đó có thể đưa ra các điều chỉnh phù hợp nhằm gia tăng hiệu quả tuyển dụng.

Truy cập vào báo cáo chiến dịch tuyển dụng

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng ở thanh menu bên tay trái màn hình.

Bước 3: Tại màn hình Quản lý chiến dịch tuyển dụng, tìm đến chiến dịch cần theo dõi, chọn mục Xem báo cáo ở phía dưới tên chiến dịch

Thông tin báo cáo chiến dịch

1. Báo cáo tổng quan kết quả chiến dịch 

  • Tổng lượng CV ứng viên

  • Số lượng CV ứng tuyển

  • Số lượng CV đã mở liên hệ

  • Số lượng credit (CP) đã sử dụng

  • Số lượt ở liên hệ (OP) đã sử dụng

Hãy chắc chắn bạn đã hiểu khái niệm và ý nghĩa của các chỉ số theo dõi hiệu quả của chiến dịch tuyển dụng. Bạn có thể xem lại nội dung này tại đây.

2. Các danh mục báo cáo chi tiết

3. Điểm tối ưu của chiến dịch

Hãy chắc chắn bạn đã hiểu khái niệm và tầm quan trọng của Điểm tối ưu đối với chiến dịch tuyển dụng. Bạn có thể xem lại nội dung này tại đây.