Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã Khởi tạo chiến dịch tuyển dụng

Truy cập vào công cụ Tìm CV ứng viên

Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và tìm đến mục Tìm CV bằng cách:

Cách 1:

1. Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng

2. Tìm đến chiến dịch tuyển dụng mà bạn muốn Tìm kiếm CV ứng viên tiềm năng, bấm nút Tìm CV ở cột Lọc CV

Cách 2

1. Từ thanh menu phía trên cùng của màn hình, bấm vào nút Tìm CV

2. Lựa chọn chiến dịch mà bạn đang cần tìm kiếm CV ứng viên tiềm năng và bấm nút Đồng ý

Trong trường hợp chưa có chiến dịch tuyển dụng, bạn cần Thêm chiến dịch tuyển dụng để lưu trữ tiêu chí lọc và quản lý các CV đã tìm kiếm được thông qua bộ lọc và công cụ tìm kiếm. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tuyển dụng lại vị trí này.

Sử dụng bộ lọc và công cụ tìm kiếm

Ở màn hình “Lọc CV ứng viên”, nhà tuyển dụng có thể tiến hành tìm kiếm CV ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng thực tế bằng cách bấm vào nút Thêm tiêu chí lọc.

Hệ thống cho phép nhà tuyển dụng lọc CV ứng viên theo các tiêu chí sau:

 • Tìm kiếm theo từ khóa trong nội dung CV

 • Tìm kiếm theo tên công ty

 • Tìm kiếm theo ngôn ngữ CV

 • Tìm kiếm theo địa điểm

 • Tìm kiếm theo trình độ học vấn

 • Tìm kiếm theo giới tính

 • Tìm kiếm theo nhóm tính cách

 • Tìm kiếm theo trường học

Bên cạnh đó nhà tuyển dụng có thể tùy chọn thứ tự hiển thị của các CV ứng viên mà hệ thống tìm thấy theo các tiêu chí sau:

 • Cập nhật mới nhất: Đây là tùy chọn mặc định của hệ thống. Tùy chọn này ưu tiên hiển thị theo thời gian cập nhật CV gần đây nhất của ứng viên. CV cập nhật gần với hiện tại hơn sẽ được hiển thị ở đầu danh sách.

 • Đang tìm việc: Tùy chọn này ưu tiên hiển thị theo trạng thái tìm việc của ứng viên. Ứng viên đang bật trạng thái tìm việc sẽ được hiển thị ở đầu danh sách.

 • Kinh nghiệm làm việc: Tùy chọn này ưu tiên hiển thị theo thông tin kinh nghiệm làm việc trước đây của ứng viên. Ứng viên có nhiều thông tin kinh nghiệm làm việc hơn sẽ được hiển thị ở đầu danh sách.

 • Ứng viên phù hợp: Tùy chọn này ưu tiên hiển thị theo theo đánh giá của hệ thống AI về khả năng phù hợp của ứng viên đối với chiến dịch tuyển dụng. Ứng viên được đánh giá khả năng phù hợp cao hơn sẽ được hiển thị ở đầu danh sách.

Xem CV ứng viên

Ở màn hình danh sách CV, bấm vào tên của ứng viên để xem chi tiết CV. Các nhà tuyển dụng có thể đưa ra các hành động phù hợp sau khi xem xét kỹ lưỡng các thông tin có trong CV của ứng viên.

Nếu bạn thấy CV ứng viên đang xem phù hợp với chiến dịch tuyển dụng và mong muốn liên hệ với ứng viên để trao đổi thêm về công việc hay hẹn lịch phỏng vấn, bạn cần thực hiện Mở thông tin liên hệ của ứng viên. Việc này có thể thực hiện thông qua việc bấm vào nút “Xem thông tin liên hệ của ứng viên”.

Bạn có thể lựa chọn sử dụng CP hoặc OP để mở thông tin liên hệ của ứng viên. Hãy chắc chắn bạn hiểu rõ sự khác nhau giữa CP và OP cũng như Cách xem thông tin liên hệ của ứng viên

Ở màn hình xem chi tiết CV ứng viên, bấm nào nút “Lưu CV để theo dõi thêm” để thêm CV này vào danh sách CV đang theo dõi của chiến dịch tuyển dụng. Nhà tuyển dụng không mất chi phí (OP/CP) cho việc lưu lại CV này.

Nếu CV ứng viên đang xem đã nằm trong danh sách CV đang theo dõi của chiến dịch tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy thông báo “Bạn hiện đang theo dõi ứng viên này“. Nếu không muốn theo dõi ứng viên này nữa, nhà tuyển dụng có thể bấm vào nút “Bỏ theo dõi” và CV này sẽ được xóa khỏi danh sách CV đang theo dõi của chiến dịch tuyển dụng.

Nếu muốn giới thiệu CV ứng viên đang xem với bạn bè, đồng nghiệp hoặc nhà tuyển dụng khác, bạn có thể tải xuống CV này và gửi cho họ. CV khi tải xuống có thể có hoặc không bao gồm thông tin liên hệ của ứng viên tùy thuộc vào việc bạn đã tiến hành Mở thông tin liên hệ của ứng viên đó hay chưa.