Không thể đo lường đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp không thể cải thiện mức độ hiệu quả tuyển dụng. Khi tuyển dụng trên TopCV, nhà tuyển dụng sẽ có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả tuyển dụng bao gồm số CV tiếp nhận từ các nguồn; tỷ lệ ứng viên qua từng vòng (tiếp nhận, hẹn phỏng vấn, gửi đề nghị, nhận việc, từ chối); chi phí thực tế và chi phí dịch vụ.

Những dữ liệu được cập nhật hàng ngày sẽ giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn toàn diện, bao quát về hoạt động của chiến dịch Tuyển dụng. Từ đó doanh nghiệp sẽ nhanh chóng phát hiện các vấn đề hiện tại và đưa ra những điều chỉnh kịp thời, đồng thời lên kế hoạch triển khai khả thi nhất.

Báo cáo tuyển dụng là nội dung được phát triển dành cho các khách hàng thân thiết hạng Bạc hoặc cao hơn.

Tìm hiểu về TopCV Loyalty Program

Dưới đây là những khái niệm mà nhà tuyển dụng cần quan tâm:

Tổng quan dịch vụ tuyển dụng là nội dung báo cáo tổng hợp các thông tin Chi phí thực tế,Giá trị dịch vụ,Trạng thái CV,Chi phí chuyển đổi nhằm cung cấp cho nhà tuyển dụng cái nhìn tổng quan về kết quả của các chiến dịch tuyển dụng trong tài khoản của mình

Chi phí thực tế là số tiền mà khách hàng thực tế đã chi trả sau khi đã áp dụng các khoản thuế và các khoản khấu trừ tại thời điểm thanh toán cho các gói dịch vụ tuyển dụng tại TopCV ứng với các chiến dịch tuyển dụng cụ thể.

Chi phí là tổng của các mục dưới dây:

  • Tổng chi phí dịch vụ đã kích hoạt là tổng chi phí thực tế của các dịch vụ đã kích hoạt cho chiến dịch. Các gói dịch vụ đã kích hoạt gồm: Tất cả các gói dịch vụ của TopCV ngoại trừ các gói về Credit và lượt mở.

  • Tổng chi phí CP đã sử dụng là số tiền tương ứng với số lượng CP mà khách hàng sử dụng trong chiến dịch tuyển dụng của mình

  • Tổng chi phí OP đã sử dụng là số tiền tương ứng với số lượng OP mà khách hàng sử dụng trong chiến dịch tuyển dụng của mình

Giá trị dịch vụ là số tiền tương ứng với giá gốc của các gói dịch vụ tuyển dụng tại TopCV ở thời điểm khách hàng thanh toán, không bao gồm thuế và các khoản khấu trừ, ứng với các chiến dịch tuyển dụng cụ thể. Chi phí là tổng của các mục dưới dây:

  • Tổng giá trị dịch vụ đã kích hoạt là số tiền tương ứng với giá niêm yết của các dịch vụ đã kích hoạt cho chiến dịch không bao gồm dịch vụ Top Credit

  • Tổng giá trị CP đã sử dụng là số tiền tương ứng với số lượng CP mà khách hàng sử dụng trong chiến dịch tuyển dụng của mình

  • Tổng giá trị OP đã sử dụng là số tiền tương ứng với số lượng OP mà khách hàng sử dụng trong chiến dịch tuyển dụng của mình

Trạng thái CV là báo cáo về tổng số lượng CV theo từng trạng thái khác nhau của các chiến dịch tuyển dụng

Chi phí chuyển đổi là báo cáo về số tiền mà khách hàng đã bỏ ra cho một CV ở một trạng thái cụ thể, nhà tuyển dụng có thể theo dõi chi phí này theo cả Chi phí thực tếGiá trị dịch vụ

Hiệu quả tuyển dụng là biểu đồ báo cáo kết quả tổng số CV theo từng trạng thái tương ứng với thời gian báo cáo giúp nhà tuyển dụng theo dõi được xu hướng của chiến dịch tuyển dụng và nắm bắt được khoảng thời gian thu về nhiều CV nhất để có phương án điều chỉnh hoạt động tuyển dụng cho phù hợp.

Kết quả chiến dịch là bảng số liệu báo cáo kết quả tổng số CV theo từng trạng thái của mỗi chiến dịch tương ứng với thời gian ghi nhận báo cáo