Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng

Bước 3: Tìm đến chiến dịch mà bạn cần chỉnh sửa, bấm vào biểu tượng màu xanh phía trước tên chiến dịch để thực hiện dừng chiến dịch

Bước 4: Kiểm tra thông tin về các dịch vụ có thể bị ảnh hưởng khi dừng chiến dịch tuyển dụng. Nhập mã đúng mã chiến dịch và bấm nút Xác nhận để hoàn tất.

Bước 5: Chiến dịch sẽ được chuyển sang trạng thái “Dừng” và có nền màu xám.