CV ứng viên tại TopCV mặc định sẽ được ẩn đi phần thông tin liên hệ bao gồm email và số điện thoại. Các nhà tuyển dụng cần thực hiện mở thông tin liên hệ nếu đánh giá ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng của mình.

Nhằm đem lại hiệu quả tuyển dụng cho các doanh nghiệp cũng như đem lại trải nghiệm tìm việc tốt nhất cho các ứng viên, chúng tôi khuyến nghị các nhà tuyển dụng chỉ mở liên hệ của ứng viên tiềm năng sau khi đã tiến hành đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên thông qua các thông tin trong CV Online hoặc Profile. Điều này cũng thuộc về chính sách bảo mật thông tin ứng viên của TopCV.

Mở thông tin liên hệ với Credit Point (CP)

Credit Point (CP) là hệ thống điểm được chúng tôi sử dụng để đánh giá chất lượng của ứng viên. Hệ thống AI sẽ phân tích các thông tin bên trong CV của ứng viên (bao gồm kinh nghiệm làm việc, mức độ học vấn, các kỹ năng liên quan, mức độ phù hợp của ứng viên với chiến dịch tuyển dụng cùng một số tiêu chí đặc thù) để đưa một số lượng CP tương ứng. Ứng viên có chất lượng cao hơn sẽ tương ứng với số lượng CP nhiều hơn. CP được sử dụng thông qua tính năng Tìm kiếm CV.

Nhà tuyển dụng có thể nạp CP vào tài khoản của mình để thực hiện việc mở thông tin liên hệ của ứng viên mà mình thấy phù hợp.

CP mà khách hàng thực hiện thông qua việc mua các gói Top Credit sẽ được tính vào tài khoản gốc. CP mà nhà tuyển dụng được tặng sẽ được tính vào tài khoản khuyến mãi.

Mở thông tin liên hệ với Open Point (OP)

Open Point (OP) là số lần mở liên hệ của ứng viên tiềm năng mà nhà tuyển dụng có thể thực hiện. Mỗi lần thực hiện việc mở thông tin liên hệ của một ứng viên tương ứng với 1 OP và không bị ảnh hưởng bởi số điểm Credit mà hệ thống AI đã tính cho ứng viên này.

Nhà tuyển dụng có thể nạp OP vào tài khoản của mình để thực hiện việc mở thông tin liên hệ của ứng viên mà mình thấy phù hợp.

OP mà khách hàng thực hiện thông qua việc mua các gói Top Credit sẽ được tính vào tài khoản gốc. OP mà nhà tuyển dụng được tặng sẽ được tính vào tài khoản khuyến mãi.