Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn. Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm đến mục Quản lý CV

CV thuộc về một nhà tuyển dụng được quản lý theo Nguồn và các trạng thái. Hãy chắc chắn bạn đã hiểu định nghĩa và khái niệm này.

Thông tin quản lý CV

Tại màn hình Quản lý CV, nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy danh sách các CV thuộc về tài khoản của mình với các thông tin:

1. Ảnh đại diện của ứng viên, là ảnh được ứng viên sử dụng trong CV của mình.

2. Tên đầy đủ của ứng viên.

3. Thời gian gần nhất mà ứng viên đã tiến hành cập nhật lại các thông tin trong CV.

4. Thông tin Chiến dịch tuyển dụng chứa CV này.

5. Nguồn CV.

6. Thông tin liên hệ của ứng viên và thống kê số lần mà bạn đã xem chi tiết CV này.

7. Trạng thái hiện tại của CV.

Tìm hiểu thêm: