Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn. Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm đến mục Quản lý CV

CV thuộc về một nhà tuyển dụng được quản lý theo Nguồn và các trạng thái. Hãy chắc chắn bạn đã hiểu định nghĩa và khái niệm này.

Thông tin quản lý CV

Tại màn hình Quản lý CV, nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy danh sách các CV thuộc về tài khoản của mình với các thông tin:

1. Ảnh đại diện của ứng viên, là ảnh được ứng viên sử dụng trong CV của mình.

2. Tên đầy đủ của ứng viên.

3. Thời gian gần nhất mà ứng viên đã tiến hành cập nhật lại các thông tin trong CV.

4. Thông tin Chiến dịch tuyển dụng chứa CV này.

5. Nguồn CV.

6. Thông tin liên hệ của ứng viên và thống kê số lần mà bạn đã xem chi tiết CV này.

7. Trạng thái hiện tại của CV.

Đổi trạng thái CV

Cách 1: Thực hiện trên màn hình Quản lý CV

1. Tại màn hình Quản lý CV, tìm đến hồ sơ ứng viên cần thay đổi trạng thái và bấm vào trạng thái ứng viên hiện tại

2. Tại box Đánh giá CV ứng viên, lựa chọn trạng thái CV phù hợp và nhập nội dung ghi chú về sự thay đổi này nếu có

4. Bấm nút Cập nhật để hoàn tất

Cách 2: Thực hiện tại màn hình Chi tiết CV

1. Tại màn hình Chi tiết CV, bấm nút Đánh giá CV

2. Tại box Đánh giá CV ứng viên, thực hiện các bước giống cách 1 để tiến hành thay đổi trạng thái CV ứng viên.