Các nội dung đề xuất có thể giúp Nhà tuyển dụng tận dụng tối đa ngân sách của mình, nhờ đó có thể làm tăng hiệu suất và hiệu quả chung của chiến dịch. Hãy chắc chắn bạn đã hiểu rõ ý nghĩa của Điểm tối ưuĐề xuất bởi Toppy AI

Xem danh sách đề xuất được cá nhân hóa cho từng tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Tìm đến mục “Đề xuất” ở thanh menu bên tay trái của màn hình

Một đề xuất được gợi ý bởi AI sẽ gồm các thông tin:

  • Nội dung đề xuất

  • Lý do/cơ sở đề xuất

  • Chiến dịch hoặc tin tuyển dụng liên quan

  • Mức độ cải thiện điểm tối ưu khi đề xuất được hoàn thành

  • Gợi ý từ đội ngũ phát triển: Các đề xuất giúp điểm tối ưu được cải thiện nhiều hơn nên được ưu tiên thực hiện trước vì đây là dữ liệu ảnh hưởng đến việc tối ưu hiệu quả dịch vụ tuyển dụng cho khách hàng thông qua hệ thống học máy.

Áp dụng đề xuất

Tại màn hình “Danh sách đề xuất”, lựa chọn đề xuất mà bạn thấy phù hợp. Ở màn hình Chi tiết của mỗi đề xuất, bạn sẽ thấy các gợi ý khác nhau nhau cho các chiến dịch hoặc tin tuyển dụng. Bấm nút Thực hiện để được chuyển đến màn hình tương ứng và tiến hành thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Bỏ qua đề xuất

Ở màn hình Chi tiết của mỗi đề xuất, bạn sẽ thấy các gợi ý khác nhau nhau cho các chiến dịch hoặc tin tuyển dụng.

  • Bạn có thể lựa chọn bỏ qua một gợi ý cụ thể bằng cách bấm vào biểu tượng và chọn mục “Bỏ qua”

  • Bạn cũng có thể bấm nút “Bỏ qua tất cả” nếu thấy các gợi ý được đưa ra không phù hợp với chiến dịch tuyển dụng của mình. Hãy cẩn thận với việc này vì nó sẽ ảnh hưởng đến cách mà hệ thống học máy ghi nhận dữ liệu để tối ưu các dịch vụ đang hoạt động với chiến dịch tuyển dụng của bạn.