Nhằm giúp cho các nhà tuyển dụng kiểm soát tốt hơn tài khoản TopCV for Business của mình, chúng tôi cung cấp một trang nội dung ghi lại toàn bộ các hoạt động mà tài khoản của bạn đã thực hiện tại hệ thống TopCV.

Bạn có thể dễ dàng xem lại lịch sử hoạt động của tài khoản khi có điều gì đó bất thường xảy ra bằng cách:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Tìm đến mục Lịch sử hoạt động ở thanh menu bên tay trái màn hình.

Bước 3: Xem lại các hoạt động đã diễn ra trong quá khứ từ tài khoản nhà tuyển dụng của bạn.

Bạn có thể thực hiện lọc danh sách hoạt động theo các nhóm hoạt động đặc trưng để dễ theo dõi. Hiện tại lịch sử hoạt động của tài khoản nhà tuyển dụng sẽ được ghi lại các nhóm hoạt động sau:

  • Lịch sử Kích hoạt dịch vụ: Trang ghi lại thông tin chính xác về ngày, giờ kích hoạt dịch vụ cho một chiến dịch tuyển dụng cụ thể.

  • Lịch sử dùng Credit: Trang ghi lại thông tin chính xác về ngày, giờ, số lượng sử dụng Credit Point để mở thông tin liên hệ của một ứng viên cụ thể.

  • Lịch sử Cập nhật tài khoản: Trang ghi lại thông tin chính xác về ngày, giờ tài khoản được cập nhật thông tin, bao gồm thông tin công ty, thông tin hồ sơ cá nhân, thông tin giấy phép kinh doanh, thay đổi mật khẩu.

  • Lịch sử Kích hoạt dịch vụ: Trang ghi lại thông tin chính xác về ngày, giờ kích hoạt dịch vụ cho một chiến dịch tuyển dụng cụ thể.

  • Lịch sử Mở liên hệ ứng viên: Trang ghi lại thông tin chính xác về ngày, giờ, số lượng sử dụng Credit Point/Open Point để mở thông tin liên hệ của một ứng viên cụ thể.

  • Lịch sử Cập nhật tài khoản: Trang ghi lại thông tin chính xác về ngày, giờ tài khoản được cập nhật thông tin, bao gồm thông tin công ty, thông tin hồ sơ cá nhân, thông tin giấy phép kinh doanh, thay đổi mật khẩu.