Chi phí lớn nhất của doanh nghiệp là tuyển sai người, không phải chi phí tuyển dụng. Do đó, Nhà tuyển dụng cần nâng tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên bằng việc ứng dụng các bài test trong quá trình tuyển dụng.

Theo TopCV Insight 2020, có hơn 60% doanh nghiệp tiến hành test đầu vào trong năm 2020 và dự kiến tiếp tục sử dụng trong năm 2021. Để giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa khả năng tuyển sai người, hệ thống sẽ tích hợp các bài test (kiểm tra) trong quá trình tuyển dụng để nhà tuyển dụng có thể lựa chọn cho chiến dịch của mình thông qua nền tảng Testcenter.vn.

Thêm bài test cho tin tuyển dụng hiện tại

1. Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn.

2. Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng

3. Ở màn hình “Quản lý chiến dịch tuyển dụng”, tìm đến chiến dịch có chưa tin tuyển dụng mà bạn đang cần chỉnh sửa hoặc cập nhật. Ở cột Tin tuyển dụng, bấm vào nút “Chỉnh sửa” phía dưới mã tin tuyển dụng

4. Ở màn hình chỉnh sửa tin tuyển dụng, bấm vào nút Bắt đầu với Testcenter nếu đây là lần đầu bạn sử dụng Testcenter và thực hiện kết nối với tài khoản Testcenter của bạn theo hướng dẫn bên dưới. Bỏ qua bước này nếu bạn đã thực hiện liên kết với tài khoản Testcenter trước đây.

A/ Trường hợp bạn đã có tài khoản TestCenter.vn và đang đăng nhập tại Testcenter.vn:

Sau khi bấm nút Bắt đầu với TestCenter.vn và màn hình xuất hiện nội dung cấp quyền cho hệ thống TopCV truy cập vào tài khoản TestCenter.vn, bấm nút Cho phép để thực hiện cấp quyền.

B/ Trường hợp bạn chưa có tài khoản TestCenter.vn:

Sau khi bấm nút Bắt đầu với Testcenter và màn hình chuyển đến trang đăng nhập của hệ thống Testcenter. Bấm nút Đăng nhập bằng tài khoản TopCV.

2. Bấm nút Đồng ý để hoàn tất

5. Tiến hành lựa chọn đợt thi tuyển phù hợp.

Thêm bài test khi đăng tin tuyển dụng mới

1. Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn.

2. Thực hiện Tạo chiến dịch tuyển dụng mới. Nếu bạn đã có chiến dịch mình cần, hãy bỏ qua bước này.

3. Thực hiện Đăng tin tuyển dụng

4. Ở màn hình chỉnh sửa tin tuyển dụng, bấm vào nút Bắt đầu với Testcenter nếu đây là lần đầu bạn sử dụng Testcenter. Sau đó thực hiện kết nối với tài khoản Testcenter của bạn. Cách làm giống với trường hợp Thêm bài test cho tin tuyển dụng hiện tại như hướng dẫn phía trên

5. Tiến hành lựa chọn đợt thi tuyển phù hợp.