Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng thông qua menu phía bên tay trái của màn hình

Bước 2: Ở màn hình “Quản lý chiến dịch tuyển dụng”, tìm đến chiến dịch có chưa tin tuyển dụng mà bạn đang cần chỉnh sửa hoặc cập nhật. Ở cột Tin tuyển dụng, bấm vào nút “Chỉnh sửa” phía dưới mã tin tuyển dụng

Bước 4: Thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin tuyển dụng. Các thao tác làm việc với màn hình “Chỉnh sửa tin tuyển dụng” tương tự khi đăng tin tuyển dụng mới.

  • Khi bạn thay đổi nội dung của một tin tuyển dụng đang hiển thị, tin tuyển dụng đó sẽ được chuyển về trạng thái Không công khai. Sau đó nhà tuyển dụng cần sử dụng 1 lần yêu cầu hiển thị để hiển thị lại tin tuyển dụng này. Chúng tôi khuyến khích các nhà tuyển dụng hạn chế đưa ra những điều chỉnh nhỏ lẻ với các tin tuyển dụng đang được hiển thị.

Sau khi thực hiện các phần chỉnh sửa cần thiết với nội dung tin tuyển dụng, bấm nút Lưu để hoàn tất chỉnh sửa.