Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn.

Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm đến mục Cài đặt tài khoản

Dưới đây là những thông tin hoặc chức năng các nhà tuyển dụng có thể thiết lập cho tài khoản của mình:

Đổi mật khẩu

1. Tìm đến mục Đổi mật khẩu tại trang Cài đặt tài khoản và tiến hành nhập thông tin yêu cầu gồm Mật khẩu hiện tại và Mật khẩu mới.

2. Bấm nút Cập nhật để thực hiện thay đổi mật khẩu. Bạn nên lựa chọn “Thoát tất cả các phiên đăng nhập hiện tại” để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản.

3. Kiểm tra email từ hệ thống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình.

Thay đổi thông tin cá nhân

1. Tìm đến mục Thông tin cá nhân tại trang Cài đặt tài khoản

2. Bấm vào nút CHỈNH SỬA

3. Cập nhật lại các thông tin cần thay đổi

4. Bấm nút Lưu để hoàn tất

Cập nhật giấy phép kinh doanh

1. Tìm đến mục Giấy phép kinh doanh tại trang Cài đặt tài khoản.

2. Tải tệp giấy phép kinh doanh ở định dạng PDF / PNG và giấy tờ bổ sung nếu có. Dung lượng file không vượt quá 5MB.

3. Bấm nút Cập nhật để gửi thông tin tới hệ thống.

4. Sau khi gửi thông tin, trạng thái Giấy phép kinh doanh sẽ chuyển sang xét duyệt. Thông thường sẽ mất không quá 7 ngày để hoàn tất việc kiểm tra thông tin bạn đã gửi.

Cập nhật thông tin công ty

1. Tìm đến mục Thông tin công ty tại trang Cài đặt tài khoản.

2. Kiểm tra công ty đã có thông tin trên hệ thống TopCV hay chưa bằng cách nhập tên công ty vào ô tìm kiếm.

  • Trường hợp thông tin công ty có trong kết quả tìm kiếm, bấm nút Chọn để thêm thông tin công ty vào tài khoản của mình

  • Trường hợp không tìm thấy thông tin công ty trên hệ thống, chọn mục Tạo công ty mới và điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp sau đó bấm nút Cập nhật thông tin để lưu lại.