Theo dõi hiệu quả của chiến dịch tuyển dụng dựa trên dữ liệu là phương pháp sử dụng toàn bộ dữ liệu có được trong quá trình tuyển dụng để phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết định cải tiến quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp. TopCV là nền tảng công nghệ tuyển dụng đầu tiên và duy nhất minh bạch hóa các chỉ số đo lường hiệu quả của một chiến dịch tuyển dụng khi doanh nghiệp đăng tuyển trên TopCV.

Trong báo cáo chi tiết từng chiến dịch, chúng tôi sẽ thống kê những chỉ số phản ánh kết quả của chiến dịch để nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan nhất. Dưới đây là những khái niệm mà nhà tuyển dụng cần quan tâm:

Tổng kết hiệu quả chiến dịch

Báo cáo chi tiết chiến dịch cung cấp một bộ số liệu kết quả tổng hợp từ ngày tạo đến thời điểm hiện tại gồm các số liệu sau:

 • Tổng số lượng CV: Là tổng số lượng CV đã có thông tin liên hệ được gắn với chiến dịch tuyển dụng. Số lượng CV được TopCV hỗ trợ cũng sẽ được tính vào chỉ số này.

 • CV ứng tuyển: Là tổng số lượng CV ứng viên ứng tuyển vào tin tuyển dụng được gắn với chiến dịch tuyển dụng. Chỉ số này sẽ luôn bằng 0 cho đến khi tin tuyển dụng được thêm vào chiến dịch và được ứng viên gửi CV ứng tuyển.

 • CV mở liên hệ: Là tổng số lượng CV được nhà sử dụng CP/OP/SP để mở thông tin liên hệ.

 • Credit đã sử dụng: Là tổng số điểm Credit (CP) đã được sử dụng cho chiến dịch tuyển dụng từ ngày tạo đến thời điểm hiện tại bao gồm cả Tài khoản chính và Tài khoản khuyến mãi

 • Lượt mở đã sử dụng: Là tổng số lượt mở ứng viên (OP) đã được sử dụng cho chiến dịch tuyển dụng từ ngày tạo đến thời điểm hiện tại bao gồm cả Tài khoản chính và Tài khoản khuyến mãi

Tìm hiểu thêm: Nguồn và các trạng thái CV

Chi tiết hiệu quả tin tuyển dụng

Báo cáo chi tiết hiệu quả của tin tuyển dụng cung cấp một bộ số liệu kết quả tổng hợp hỗ trợ theo dõi kết quả với bộ lọc thời gian gồm các số liệu sau:

 • Lượt hiển thị:số lần tin tuyển dụng xuất hiện trên màn hình của người dùng (cả trong Website và Mobile App). Chỉ số này bao gồm cả số lần hiển thị của tin tuyển dụng trong Top Box và số lần ứng viên xem đầy đủ nội dung đăng tuyển.

 • Lượt xem tin: Là số lần ứng viên xem chi tiết toàn bộ thông tin đăng tuyển.

 • Tỷ lệ xem tin: Là tỷ lệ phần trăm số người bấm vào xem toàn bộ nội dung đăng tuyển so với tổng số lần hiển thị của tin tuyển dụng và được tính bằng công thức:
  Tỷ lệ xem tin = Lượt xem tin / Lượt hiển thị x 100%

 • Lượt ứng tuyển: Là số ứng viên ứng tuyển vào tin tuyển dụng được gắn với chiến dịch tuyển dụng (cả trên Website và Mobile App). Nếu ứng viên ứng tuyển nhiều lần vào một tin tuyển dụng, có thể dùng nhiều CV khác nhau hoặc không, hệ thống sẽ chỉ ghi nhận thông tin về lượt ứng tuyển gần nhất.

 • Tỷ lệ ứng tuyển: Là tỷ lệ phần trăm của lượt ứng tuyển so với lượt xem tin tuyển dụng và được tính bằng công thức:
  Tỷ lệ ứng tuyển = Lượt ứng tuyển / Lượt xem tin x 100%

Các số liệu về hiệu quả tin tuyển dụng không được cập nhật theo thời gian thực. Việc này có thể khiến số liệu bị thay đổi khi nhà tuyển dụng xem báo cáo với khoảng thời gian được chọn là “Ngày hôm nay” ở các thời điểm khác nhau trong này.

Lịch sử sử dụng dịch vụ tuyển dụng

Bảng thông tin ghi lại danh sách đầy đủ các gói dịch vụ đã được sử dụng cho chiến dịch này cùng với trạng thái của chúng và không bao gồm lịch sử sử dụng CP/OP/SP.

CV ứng tuyển

Là danh sách ứng viên đã từng ứng tuyển vào tin tuyển dụng được gắn với chiến dịch tuyển dụng. Trường hợp ứng viên thực hiện ứng tuyển nhiều lần, hệ thống chỉ hiển thị thông tin CV tương ứng với lượt ứng tuyển sau cùng.

CV tìm kiếm

Là danh sách ứng viên đã được nhà tuyển dụng mở thông tin liên hệ bằng việc sử dụng điểm CP hoặc OP thông qua tính năng Tìm kiếm CV ứng viên.

CV được hỗ trợ

Là danh sách CV ứng viên được TopCV hỗ trợ cho những nhà tuyển dụng đủ điều kiện. Các CV này đã được mở sẵn thông tin liên hệ, nhà tuyển dụng không bị mất điểm CP/OP cho các CV này.

Ứng viên xem tin

Là danh sách CV các ứng viên đã từng xem chi tiết tin tuyển dụng gắn với chiến dịch tuyển dụng. CV ứng viên xuất hiện trong danh sách này là CV được ứng viên thiết lập là CV mặc định và đang ở chế độ cho phép hiển thị với nhà tuyển dụng.

CV tải lên

Là danh sách CV ứng viên được nhà tuyển dụng tải lên hệ thống từ máy tính cá nhân trước thời điểm cập nhật phiên bản Smart Recruitment Platform vào ngày 20/9/2021. Danh mục này chỉ xuất hiện nếu tài khoản nhà tuyển dụng có CV được tải lên hệ thống trước ngày 20/9/2021. Hệ thống TopCV ngừng hỗ trợ tính năng Upload CV kể từ thời điểm phiên bản Smart Recruitment Platform 2.0 được ra mắt.

CV đang theo dõi

Là danh sách CV các ứng viên tiềm năng mà trong quá trình Tìm CV nhà tuyển dụng đã thêm vào danh sách theo dõi để cân nhắc thêm về việc mở liên hệ của ứng viên trong tương lai.