Trạng thái đơn hàng thể hiện một cách rõ nét về tình trạng hiện tại của đơn hàng. Với mỗi tài khoản tuyển dụng, bạn sẽ có thể có nhiều đơn hàng tương ứng với các mã khác nhau. Để kiểm tra trạng thái đơn hàng của mình, bạn vào mục Theo dõi đơn hàng.

Một đơn hàng sẽ có các thông tin về Trạng thái vận hành và Trạng thái thanh toán.

Trạng thái vận hành

 • Đang chờ duyệt: Là đơn hàng đang được xét duyệt để đảm bảo đơn hàng này tuân thủ chính sách bán hàng của TopCV. Sau khi được duyệt, bạn có thể kích hoạt các dịch vụ trong đơn hàng.

 • Đang chạy dịch vụ: Là đơn hàng mà các dịch vụ trong đó đủ điều kiện để kích hoạt.

 • Hoàn thành: Là đơn hàng mà tất cả các dịch vụ trong đó đã được kích hoạt và chạy hết thời gian theo quy định.
  Để cải thiện hiệu quả khi sử dụng dịch vụ, TopCV luôn mong muốn nhận được phản hồi của bạn về mức độ hiệu quả cũng như chất lượng tư vấn và hỗ trợ từ đội ngũ của chúng tôi. Bạn có thể điều các đánh giá của mình tại đây.

 • Hết hạn: Là đơn hàng đã quá hạn kích hoạt và trong đơn hàng đó còn dịch vụ chưa được kích hoạt.
  Hạn kích hoạt đơn hàng được mặc định là 1 năm, tính từ thời điểm đơn hàng được duyệt. Bạn cần lưu ý đến hạng mục này để tận dụng tối đa quyền lợi mà TopCV mang đến.

 • Không hợp lệ: Là đơn hàng không được phê duyệt do sai thông tin dịch vụ hoặc hợp đồng.

Trạng thái thanh toán

 • Đã thanh toán hết: Là đơn hàng đã được doanh nghiệp thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng.

 • Thanh toán 1 phần: Là đơn hàng đã được Doanh nghiệp thanh toán một phần trên tổng số tiền cần phải thanh toán theo giá trị hợp đồng.

 • Ủy nhiệm chi: Là đơn hàng được TopCV ghi nhận về việc Doanh nghiệp đã thanh toán cho đơn hàng sau khi xem xét sự chính xác của chứng từ ủy nhiệm chi.

 • Đang nợ: Là đơn hàng chưa được ghi nhận thanh toán nhưng TopCV hỗ trợ cho phép nhà tuyển dụng kích hoạt trước các dịch vụ có trong đơn hàng. Nhà tuyển dụng có thể xem được thời hạn cần thanh toán. Để dịch vụ không bị dừng đột ngột ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến dịch tuyển dụng, nhà tuyển dụng cần chủ động thanh toán cho những đơn hàng đang nợ.
  Tại các trạng Đã thanh toán hết, Thanh toán 1 phần, Ủy nhiệm chi và Đang nợ nhà tuyển dụng có thể kích hoạt bất kỳ dịch vụ nào có trong đơn hàng.

 • Chưa thanh toán: Là đơn hàng chưa được hệ thống ghi nhận thanh toán tính đến thời điểm hiện tại. Nhà tuyển dụng sẽ không kích hoạt được bất kỳ dịch vụ nào trong đơn hàng.
  Theo TopCV Insight, chiến dịch tuyển dụng sử dụng dịch vụ trả phí có hiệu quả gấp 3 lần chiến dịch tuyển dụng khác. TopCV khuyến khích Doanh nghiệp nhanh chóng thanh toán để có thể sử dụng dịch vụ trả phí, từ đó gia tăng hiệu quả cho chiến dịch tuyển dụng.