Khi nhà tuyển dụng bấm yêu cầu kích hoạt dịch vụ, dịch vụ tuyển dụng sẽ chuyển từ trạng thái Chưa sử dụng sang Chờ kích hoạt. Lúc này, nhà tuyển dụng có thể hủy kích hoạt dịch vụ đang ở trạng thái Chờ kích hoạt bằng cách:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn. Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm đến mục Dịch vụ của tôi

Bước 2: Tìm đến mục Chờ kích hoạt, lựa chọn dịch vụ muốn hủy kích hoạt và bấm chọn Hủy kích hoạt dịch vụ. Trạng thái dịch vụ sẽ được chuyển về Chưa sử dụng.