Banner R1 là gói dịch vụ của TopCV, thuộc nhóm dịch vụ Top Branding – Truyền thông thương hiệu.

Khi đăng ký dịch vụ Banner R1nhà tuyển dụng sẽ có các quyền lợi sau:

  • Hiển thị banner phía bên cạnh Box Việc làm hấp dẫn
  • Kích thước: 346 x 577 (px)
  • Cơ chế: 6 khách hàng/thời điểm