Báo cáo chi tiết của một chiến dịch tuyển dụng là tính năng được phát triển giúp nhà tuyển dụng theo dõi tiến độ và các kết quả của chiến dịch một cách trực quan, từ đó có thể đưa ra các điều chỉnh phù hợp nhằm gia tăng hiệu quả tuyển dụng.

Báo cáo tuyển dụng là nội dung được phát triển dành cho các khách hàng thân thiết hạng Bạc hoặc cao hơn.

Tìm hiểu về TopCV Loyalty Program