Bước 1: Tải App TopCV – Nhà tuyển dụng về điện thoại.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng bằng cách nhập Email Nhà tuyển dụngMật khẩu, sau đó chọn Đăng nhập.