Đăng tin tuyển dụng là cách đơn giản và nhanh chóng nhất để bắt đầu một chiến dịch tuyển dụng. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, tin tuyển dụng với các quyền lợi cơ bản sẽ mang lại hiệu quả ít hơn các tin tuyển dụng có sử dụng các dịch vụ quảng cáo tin tuyển dụng vì tần suất phân phối và hiển thị thấp hơn.

Để tin tuyển dụng nổi bật hơn khi hiển thị với ứng viên, bên cạnh các gói dịch vụ Top Jobs – Quảng cáo tin tuyển dụng, nhà tuyển dụng nên sử dụng các gói Top Add-on – Dịch vụ cộng thêm.

Hiện tại TopCV đang cung cấp 5 gói dịch vụ trong nhóm Top Add-on, bao gồm:

  • Add-on Label: Gấp: Tin tuyển dụng được gắn nhãn GẤP vào tiêu đề tin.
  • Add-on Label: Hot: Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin.
  • Add-on Title: Red: Tin tuyển dụng hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tin MÀU ĐỎ.
  • Add-on Visual: Hiển thị tối đa 6 hình ảnh về công ty trong phần Chi tiết việc làm
  • Add-on Value: Hiển thị 3 lý do để ứng tuyển vào tin tuyển dụng của khách hàng tại trang tìm kiếm việc làm và trang chi tiết việc làm.

Lưu ý:

  • Top Add-on này cần phải gắn với tin tuyển dụng chạy dịch vụ Top Jobs.
  • Thời hạn sử dụng: tối đa 2 tuần/tin tuyển dụng chạy dịch vụ Top Jobs/ ần kích hoạt.
  • Dịch vụ cộng thêm sẽ kết thúc vào thời điểm tin tuyển dụng chạy dịch vụ Top Jobs kết thúc.