Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Tìm đến mục Lịch sử hoạt động ở thanh menu bên tay trái màn hình

Bước 3: Xem lại lịch sử bù hoàn điểm đã diễn ra theo từng nhóm

  • Lịch sử CP: Phần + Lịch sử cập nhật CP ghi lại thông tin chính xác về ngày, giờ, số lượng cập nhật Credit Point, bao gồm Credit Point theo gói dịch vụ đã mua và Credit Point được bù hoàn điểm.  
  • Lịch sử OP: Phần + Lịch sử cập nhật OP ghi lại thông tin chính xác về ngày, giờ, số lượng cập nhật Open Point, bao gồm Open Point theo gói dịch vụ đã mua và Open Point được bù hoàn điểm.