Với mỗi chiến dịch tuyển dụng, nhà tuyển dụng có thể xuất danh sách CV ứng tuyển vào tin đăng tuyển dụng và CV tìm kiếm (CV đã mở liên hệ khi tìm CV).

Để xuất danh sách CV, nhà tuyển dụng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng thông qua menu phía bên tay trái của màn hình

Bước 2: Ở màn hình Quản lý chiến dịch tuyển dụng, tìm đến chiến dịch có chứa tin tuyển dụng mà bạn đang cần xuất danh sách CV ứng tuyển. Bấm nút Xem báo cáo bên dưới tên chiến dịch

 

Bước 3: Để xuất danh sách CV trong chiến dịch đang xem, di chuyển đến phần CV ứng tuyển hoặc CV ứng tuyển, chọn Hiển thị tất cả CV hoặc Chỉ hiển thị CV chưa xem. Sau đó bấm chọn Xuất danh sách CV