Khi sử dụng dịch vụ Nạp credit mở CV (Top Credit), với các CV không có số điện thoại/email liên hệ, CV sai số điện thoại/email liên hệ hoặc CV sai chế độ bật tìm việc, nhà tuyển dụng sẽ được bảo hành CV và bù hoàn điểm.

Lưu ý:

  • Khách hàng được bảo hành CV trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày mở hồ sơ.
  • Số Credit (điểm) / lượt mở được bảo hành sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mại, có hạn sử dụng theo hạn sử dụng của tài khoản khuyến mại.

Xem chi tiết Chế độ bảo hành CV và Quy định bù hoàn điểm tại đây.