Quy định đăng tin được thiết kế để kiểm soát nội dung, đồng thời giúp các nhà tuyển dụng và người tìm việc hiểu được các tiêu chuẩn chất lượng của tin đăng tuyển dụng trên TopCV. Việc không tuân thủ các quy định này có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm duyệt nội dung tin tuyển dụng.

Xem chi tiết Quy định đăng tin tuyển dụng trên TopCV tại đây